Hadia Tajik går i strupen på regjeringen: – Har satt likestillingspolitikken i revers

Åtte av ti toppleder er menn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer onsdag nye tall som viser hvem som sitter i styrerommene i norske aksjeselskaper.

Og tallene er nedslående. Åtte av ti styrerepresentanter er menn. Menn er overrepresentert med hele 81,6 prosent i norske aksjeselskap. Kun 18,4 prosent er kvinner. Tallene fra SSB viser at norske bedrifter ikke er i nærheten av å sikre kjønnsbalanse i norske aksjeselskaper.

– Hovedbudskapet i de nye tallene er at det er liten endring i forhold til tidligere tall, sier Lise Mc Mahon, fagdirektør i SSB.

I 2004 var det 15 prosent kvinner i styrerommene. På 13 år har man kun sett en økning på 3 prosent av kvinner i norske styrerom.

– Regjeringen setter likestillingen i revers

Tallene blir enda skjevere når man ser på daglig ledere. Der er kvinnene kun representert med 16 prosent. Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, mener tallene fra SSB viser at regjeringen ikke prioriterer likestillingsarbeidet.

KRITISK: Hadia Tajik, nestleder Ap.
KRITISK: Hadia Tajik, nestleder Ap. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

– Regjeringspartiene har satt likestillingspolitikken i revers på område etter område. De stemte i mot å sette mål om 40 prosent kvinnelige ledere på øverste nivå i staten, de stemte i mot at ledergruppene i statlige selskaper skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn, de stemte til og med i mot å ha en ambisjon om at minst 40 prosent av selskapene der staten har en eierandel skulle ha kvinnelig styreleder, sier Tajik.

– Bør kritisere sitt eget parti

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener kritikken fra Arbeiderpartiet faller på sin egen urimelighet.

– I dag er det 51 prosent kvinner i ledelsen i staten. Hvis Tajik er opptatt av likestilling, bør hun begynne med å kritisere sitt eget parti der 17 av 19 fylkesledere er menn, sier Horne.

Hadia Tajik (Ap) etterlyser mer offentlig styring, men det ønsker ikke likestillingsministeren.

TROR PÅ BEDRIFTENE: Likestillingsminister Solveig Horne, Frp
TROR PÅ BEDRIFTENE: Likestillingsminister Solveig Horne, Frp Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Regjeringen kommer ikke til å innføre flere kvoteringstiltak. Likestilling kan ikke skapes av det offentlige alene. Næringslivet har også selv et ansvar. For å få de beste hodene må de se til begge kjønn og det er også noe som NHO er opptatt av. Det er næringslivet selv som vil tjene på å oppnå bedre kjønnsbalanse, sier Horne.

Kvinnene godt nok kvalifisert?

Avdelingsdirektør i NHO, Kristna Jullum Hagen, er bekymret over utviklingen med få kvinner representert i ledelsen.

– Det er et tap for næringslivet at så få kvinner er representert i ledelse og styrer. På sikt er det ikke bærekraftig at man bare rekrutterer fra halvparten av befolkningen til disse stillingene. Norske bedrifter konkurrerer som kjent ikke på å ha de laveste lønningene, men de beste hodene. Da må vi rekruttere fra hele befolkningen, både kvinner og menn, sier Jullum Hagen.

Tajik (Ap) mener det er flere grunner til at vi ikke ser flere kvinner i lederposisjoner, men mener det ikke handler om kompetanse.

– Det er et misforhold mellom det lave antallet kvinnelige ledere og den sterke økningen i antallet kvinner som etter hvert har skaffet seg lederrelevant høyere utdanning. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, og en spesielt stor andel kvinner mellom 25 og 39 år har fullført studier på høyere nivå, sier Tajik.

Likestillingsministeren mener mulighetene for norske kvinner er skyhøye og at det finnes nok kvalifiserte kvinner.

– I dag er det flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. Både statsministeren, finansministeren, LO-lederen, NHO-lederen, faktisk alle lederne i de åtte hovedorganisasjonene er kvinner. Det viser hvilke muligheter kvinner har i Norge, sier Horne.

Menn stikker av gårde med pengene

Menn tok også ut mer utbytte enn kvinnene hvor 4 av 5 utbyttekroner gikk til menn. Det var særlig menn mellom 40 og 60 år som forsynte seg av utbyttene, totalt 65 milliarder kroner. Kvinnene nøyde seg med 14 milliarder kroner i utbytte.

LITEN ENDRING: Andelen kvinnelige styrerepresentanter i AS har holdt seg stabilt. Kjønnskvoteringsreglene innført hos ASA-styrene viser økning av kvinnelige styrerepresentanter. Kilde: SSB 
LITEN ENDRING: Andelen kvinnelige styrerepresentanter i AS har holdt seg stabilt. Kjønnskvoteringsreglene innført hos ASA-styrene viser økning av kvinnelige styrerepresentanter. Kilde: SSB 

I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. Både i privat og offentlig sektor tjener menn mer enn kvinner. I tillegg jobber langt flere kvinner deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.

Tallene fra SSB er såkalte fulltellinger av registrerte aksjeselskap hvorav 547.547 bedrifter er registert som AS. Disse selskapene har ikke lovpålagt kvinneandel på 40 prosent.

Her har kvinneandelen nesten stått stille i 13 år.

Når vi ser på såkalte allmennaksjeselskapene (ASA), har andelen kvinnelige styrerepresentantene nådd 40 prosent-kravet. Til gjengeld er kun 1277 selskaper registrert som forpliktet til å følge opp 40 prosent kvinner i styre og ledelse.

Vil utvide kvotering

ØNSKER KVOTERING. Kirsti Bergstø, nestleder SV
ØNSKER KVOTERING. Kirsti Bergstø, nestleder SV Foto: Onsøien, Ole Gunnar

Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, mener kravet om 40 prosent kvinner i styrene må utvides.

– Det er fullt mulig å utvide regelen til også å gjelde AS. Partier som mener det er viktig at kvinner er representert i ledende stillinger bør kunne stå sammen om et slikt krav, sier Bergstø.

Avdelingsdirektør i NHO Kristina Hagen mener kvoteringloven ikke er riktig verktøy for å nå likestilling.

– Det som fungerer best, er når bedriftene arbeider langsiktig med å finne kvinnelige talenter, og gir dem ansvar og ledererfaring gjennom hele karrièren, sier Hagen til TV 2.