Frykter norske fremmedkrigere vil radikalisere medfanger

Antall norske fremmedkrigere som soner i fengsler øker. Justisminister Per Willy Amundsen er bekymret for at de ekstreme islamistene skal radikalisere medfanger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen styrker innsatsen mot radikalisering under soning i norske fengsler. Tiltakene skal gjøre kriminalomsorgen bedre i stand til å hindre at ekstremister radikaliserer medfanger.

Justisminister Per Willy Amundsen er bekymret og lanserer nye tiltak.

– Det er avgjørende for regjeringen å hindre at personer rekrutteres inn i ekstreme miljøer. Vi vet at radikaliserte personer er fengslet i Norge, og at det er en fare for at disse kan radikalisere andre innsatte. For å motvirke dette har kriminalomsorgen utviklet flere kompetansehevende tiltak slik at de ansatte lettere kan identifisere og håndtere denne type problemstillinger i fengslene, sier Amundsen.

Ventet flere terrortiltaler

Ubaydullah Hussain er en av Norges mest kjente ekstremister. Nå sitter han i varetekt, tiltalt for deltagelse i terrorgruppa Islamsk Stat. Denne måneden faller dommen mot ham og en 19 år gammel konvertitt i Oslo tingrett. I tillegg er flere andre ekstreme islamister i varetekt.

Etter det TV 2 kjenner til er det ventet flere terrortiltaler i løpet av våren og høsten 2017. Så langt er fem personer fra Norge dømt for å være fremmedkrigere i Syria. De er alle i norske fengsler.

Valon Avdyli fikk en straff på 4 år og 6 mnd. Djibril Bashir fikk 4 år og 3 mnd. Ishaq Ahmed må sone i 8 år. Hasan Ahmed har fått 6 års straff og Adam Magomadov 7 år og 6 mnd.

Leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud ser meget alvorlig på radikaliseringen blant fanger i norske fengsler.

– Dette er innsatte som har et annet verdisett enn det Norge står for. Og de er imot etablerte systemer og vestlige verdier. Det må vi avdekke og veilede dem slik at de kan komme tilbake til det norske samfunnet og være kriminalitetsfrie borgere, sier Svenkerud.

Nå vil regjeringen iverksette flere tiltak bak murene. TV 2 kan i dag presentere innholdet i innsatsen:

* Det skal etableres et e-læringsprogram for ansatte i kriminalomsorgen.

* Elleve ressurspersoner har fått ansvar for kompetanseheving i kriminalomsorgen. Oppgavene består blant annet i å bidra i forbindelse med sikkerhetsvurderinger av innsatte, informasjonshåndteringen, de skal bidra til at alle ansatte kjenner rutinene for rapportering av bekymring, samt bidra med generell veiledning av ansatte om temaet forebygging av radikalisering. Videre skal de bidra ved utarbeidelse av gjennomføringsplan ved løslatelse av risikoinnsatte.

* Samarbeidet mellom kriminalomsorgen, kommunene, det ordinære politiet og PST styrkes ytterligere. Dette for å sikre en god håndtering ved løslatelse av individer det er knyttet en bekymring til.

* Kulturdepartementet skal i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet opprette et kurstilbud til ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.

* Kurset skal sette deltakerne i stand til å gjenkjenne tidlige bekymringstegn og håndtere en bekymring om radikalisering.