Alkolåsene er på full fart inn i flere kjøretøyer, nå ønsker regjeringen å innføre dette i alle busser og minibusser.
Alkolåsene er på full fart inn i flere kjøretøyer, nå ønsker regjeringen å innføre dette i alle busser og minibusser.

Vil at flere må blåse før de får kjøre

Rus tar mange liv i trafikken hvert år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Promillekjøring en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken i Norge. Ulykkesstatistikkene viser at omtrent en tredjedel av alle drepte bilførere hvert år har promille i blodet.

De tradisjonelle tiltakene mot promillekjøring er politikontroll og opplysningsvirksomhet.

Men det finnes også en løsning som stopper potensiell promillekjøring, og som er svært enkel i bruk. Vi snakker om alkolås, som har blitt stadig mer utbredt de siste årene. Her må sjåføren blåse i et alkometer, for å få startet bilen.

Nå ønsker regjeringen å innføre påbud om alkolås i alle busser og minibusser.

Ut på høring

– Dette vil redusere risikoen for trafikkulykker, og øke trygghetsfølelsen for passasjerene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og alkolåsverksteder.

I første omgang vil påbudet innføres for norskregistrerte busser og minibusser som driver persontransport mot vederlag. Forslaget blir også sendt på EØS-høring.

Vil nekte unge bilførere å ha med passasjer

Også på drosjer

Tiltaket er allerede innført i enkelte andre land, og stadig flere transportører i Norge har på eget initiativ tatt alkolås i bruk for å kvalitetssikre egne tjenester og styrke eget omdømme.

Regjeringen ønsker å fremskynde bruken av dette tiltaket og foreslår derfor nå et påbud. I første omgang for busser og minibusser. Innfasing for drosjene vil skje på et noe senere tidspunkt.

– Høy sikkerhet i kollektivtransporten er svært viktig, og alkolås er et godt bidrag til dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Erik må blåse i alkolåsen, før han får kjøre øl

Slik er det å kjøre med promille, se mer i videoen under: