Utvalg Foreslår å behovsprøve barnetrygden:

KrF: – Et svært dårlig forslag

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar den offentlige utredningen om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar den offentlige utredningen om den samlede støtten til barnefamiliene av utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix
Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) mottar mandag en offentlig utredning om den samlede støtten til barnefamiliene.

Et utvalg har gjennomgått forslag til endring i ordninger for familiepolitikk. Det er den første samlede gjennomgangen av alle overføringer til barnefamilier.

Gratis barnehage

Et av forslagene er gratis barnehage for alle barn fra ett år og økt barnetrygd til familier med lav inntekt.

Dette vil koste 11,6 milliarder. Utvalget som har vurdert familiepolitikken mener det er flere grunner til å innføre gratis barnehage.

– Regjeringen finansierer allerede mesteparten, og terskelen for å gå i barnehage vil bli lavere for dem som i dag ikke går i barnehage, sier utvalgsleder Anne Lise Ellingsæter.

Forslaget vil ifølge Statistisk Sentralbyrås beregninger føre til at andelen barn i husholdninger med lavinntekt vil bli mindre.

– Det er urovekkende at flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Det skal gis 23.000 kroner per barn hvert år til familier med lave inntekter. De som regnes å ha lav inntekt er par med samlet inntekt under 478.000 og 386.000 for enslige foreldre.

Kontantstøtten skal fjernes

Utvalget går inn for å fjerne kontantstøtten og engangsstøtten. Disse skal erstattes av en egen ytelse.

Barn og mødre som mottar engangsstønad er ofte del av gruppen som regnes som lavinntektsfamiler. 63 prosent av mødre som mottar engangsstønad, har ikke hatt inntekt før de fikk barn.

– Ditt parti FrP er mot å fjerne kontantstøtten, men det kom forslag om det her i dag?

– Jeg registrerer at kontantstøtten alltid er oppe til debatt i alle partier. Nå må vi må sette oss ned og se på sammenhengen mellom de forslagene som har kommet, sier barneminister Horne til TV 2.

– Rammer helt vanlige familier

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) sier i en pressemelding at han er glad for at utvalget retter fokus mot å løfte lavinntektsfamilier, men at utvalgets forslag om å fjerne kontantstøtten og behovsprøve barnetrygden og er svært dårlige forslag.

– Å behovsprøve barnetrygden rammer helt vanlige familier. For KrF er det også helt uaktuelt å å frata barnefamilien valgfriheten gjennom å fjerne kontantstøtten.

Bekkevold sier dette ikke er en Robin Hood-løsning, hvor det tas fra de rikeste og gis til de fattigste.

– Dette forslaget omfordeler fra barnefamilier som trenger barnetrygden for å møte barnas behov, til barnefamilier som trenger det enda litt mer, sier Bekkevold.

– Bare KrF som vil ha valgfrihet for barnefamilier

Stortingsrepresentanten mener snarere det er et felles samfunnsansvar at man mottar støtte som sikrer barns velferd. Han sier andre utfordringer ved å behovsprøve barnetrygden er at det fort kan bli en fattigdomsfelle, og at det vil medføre betydelige administrasjonskostnader.

– KrF vil derfor kjempe for å bevare barnetrygden for alle barn. Jeg registrerer at det snart bare er KrF som vil ivareta barnefamilienes valgfrihet, sier Bekkevold.

Han mener kontantstøtten er til for at foreldre skal ha mulighet til å velge litt mer tid sammen med ettåringen sin, og at dette forslaget i praksis handler om å frata familiene frie midler og i stedet øremerke dem for å belønne «riktige» valg.

– Dette uttrykker en mistillit til foreldrenes vurderinger. KrF vil fortsatt verne om kontantstøtten og familiens mulighet til å gjøre viktige verdivalg, sier Bekkevold.

Horne usikker på forslag

I forbindelse med fødselspermisjon kom utvalget med forslag om å dele 20 uker likt på mor og far, og at kun de nødvendige 9 ukene skal gå til mor. Det er også foreslått å fjerne aktivitetsplikten.

– Mødre og fedre har i dag en unik mulighet til å kombinere både arbeidsliv og være foreldre. Det er spennende forslag som vi må nærmere på, sier barneminister Horne til TV 2.

– Støtter du forslaget?

– Det er for tidlig å si. Jeg synes dette med å fjerne aktivitetsplikten er spennende, sier Horne.

Mange innvandrere med lav inntekt

Over halvparten av foreldre med lav inntekt har innvandrerbakgrunn. Barn i familier med innvandrerbakgrunn utgjør samtidig bare 13 prosent av barna i Norge.

– Mange av disse vil nå oppleve å få styrket økonomi, vil ikke dette være en stimulans til at de fortsatt skal være utenfor arbeidslivet?

– Vi vet at det tar lengre tid å få disse gruppene ut i arbeid, og derfor blir det viktig å se på at vi har ordninger som fører til at innvandrerkvinner spesielt kommer seg i arbeid, sier Horne.

Det er ennå ikke sikkert at de nye forslagene blir gjeldende norsk politikk, og forslagene fra utredningen skal nå ut på høring. Horne håper på gode innspill som gir viktige grunnlag for den videre politikkutviklingen.

– Som regel er det tre måneder med høring, så det blir nok etter valget at dette i så fall blir vedtatt, sier Horne.

20 år siden siste endring

Utredningen foreslår også gratis eller sterkt subsidiert skolefritidsordning (SFO). Det er konstatert at det er for lite kunnskap om dagens ordning.

Sist gang barnetrygden ble regulert var for 20 år siden, og siden den gang har barnetrygden vært nærmest uendret.

– Derfor var det viktig når vi ga mandatet til utvalget å se om den universelle ordningen var målrettet nok, sier Horne.

Norge bruker til sammen cirka 78 milliarder kroner i året på støtte til barnefamilier.

(©NTB/TV 2)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook