Det blir flere eldre, og mange av dem føler seg ensomme. Samtidig er det vanskelig for mange unge å finne veien inn i arbeidsmarkedet.

Stadig flere gründere slår dette sammen og blir sosiale entreprenører: De selger sosialt samvær til de som trenger det.

Unge gründere

– Vi erfarte at det var svært mange unge som slet med å få seg deltidsjobb, og samtidig hadde vi besteforeldre som hadde altfor lite kontakt med, sier Anne Stine Hole (22), en av gründerne bak firmaet «Generasjonsmøtet M».

TV 2 møter fem av dem på Hovseterhjemmet i Oslo, en av de mange eldreinstitusjonene i Asker, Oslo og Oppegård de har avtale med.

Det er nå 56 unge på lønningslisten

Lærer av hverandre

– Vi så tidlig at disse to gruppene gikk veldig godt sammen, og har ekstremt mye fint å lære av hverandre, sier styreleder for Generasjonsmøtet M, Christina Væting Nergård (23).

De serverer kaffe, frukt og kaker, de tilbyr enkle aktiviteter som neglelakkering, eller de eldre kan reise tilbake til stedet de vokse opp med VR-briller.

Alt for å komme i dialog med de eldre. Det er samtalen som er det viktige.

Eksplosiv økning

– Det er så koselig å få besøk, jeg lar bare skravla gå hele tiden jeg, sier tydelig fornøyd beboer Birgit Cranner (82).

De siste årene har det vokst frem hele 180 gründerbedrifter som tilbyr slike tjenester, og trolig vil denne bransjen bare vokse i tiden som kommer.

Kommunal -og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner (H) tror dette type tjenester fra sosiale entreprenører vil kunne være til hjelp også for andre utsatte grupper i samfunnet.

– Mange mennesker blir løftet opp av sosiale entreprenører der det offentlige ikke kan hjelpe. Det kan være folk som liter med rus, psykiske helseutfordringer, barn som har vært i barnevernet og sliter etter det, eller ensomhet som mange eldre opplever, sier han.