Elbilveksten i Oslo har ført til mangel på ladere.

Mens det for fire år siden var fire elbiler per lader er det i dag 10 biler som sloss om den samme stikkontakten. Nå vil elbilistene i Oslo ha flere ladepunkter.

På et møte arrangert av Norsk Elbilforening i Oslo mandag kveld klaget elbileierne over mangel på ladere.

– Selge

De vil at kommunen skal etablere støtteordninger slik at særlig folk i borettslag og blokkbebyggelsen kan få ladet bilen.

– Folk sier at de må selge elbilen, sier general sekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, til TV 2.

– De vil ikke lengre bruke tid på å lete etter ledige ladere. Tidligere hadde kanskje et borettslag 100 p-plasser og tre-fire ladere. Det gikk fint. Men nå er det ikke fire som vil lade lengre, nå er det 60 stykker som sloss om de samme laderne, sier hun.

Spesialtilpasset blokker

Elbilforeningen håper at politikerne nå vil etablere nye støtteordninger som er spesialtilpasset blokkbeboere. Disse må ha støtte til å bygge ut både kapasitet og tilgjengelighet.

– Det er billigere å sette opp ladepunkter i bygg med garasjer enn på gateplan. Så politikerne vil ha gode grunner til å etablere slike støtteordninger, sier Bu.