ENGASJERER: Petter Nyquists (38) nye programmer om de pårørende til rusavhengige har engasjer til ny debatt om rusomsorgen.
ENGASJERER: Petter Nyquists (38) nye programmer om de pårørende til rusavhengige har engasjer til ny debatt om rusomsorgen. Foto: Lars Myhren Holand / TV 2

Petter uteligger engasjerer:

Går hardt ut mot rusomsorgen: – For mye ansvar blir lagt på de pårørende

Leder ved Pårørendesenteret i Oslo mener myndighetene har gjort det de skal. Nå ligger ballen hos helsevesenet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to siste søndagskveldene har Petter Nyquist (38) tatt oss med inn i en tilværelse ukjent for de fleste, men som er kjent for alt for mange.

I programmet «Petter Uteligger: De pårørende» har Nyquist fulgt to familier og deres kamp for å få henholdsvis en datter og en sønn vekk fra rus og psykiske lidelser.

Historien har berørt mange – folk som er pårørende for en rusavhengig, men også folk som ikke har noen tilknytning til problematikken personlig.

Helsevesenet må trå til

Det har også engasjert flere av organisasjonene som jobber med både rusavhengige og pårørende daglig, deriblant det nyopprettede Pårørendesenteret i Oslo.

– Pårørende blir satt på sidelinjen. De er omsorgspersoner på egen hånd, i stedet for at de samler seg og er alliansepartnere med hjelpearbeiderne. De er et usynlig hjelpekorps hjemme. De er det fordi de arbeidsmetodene man jobber etter innenfor helsevesenet og rusomsorgen har en kultur hvor de har holdt pårørende utenfor og jobber utelukkende med rusmisbrukerne, sier Inger Hagen, daglig leder for Pårørendesenteret til TV 2 Nyhetskanalen.

– Pårørende opplever at de ikke er der, eller at den rusavhengige ikke vil ha behandling, også blir de hjelpearbeiderne.

Hun mener ballen nå ligger hos helsevesenet og fagpersonell.

– Myndighetene har sagt fra. Det kom blant annet en rusmelding i 2012, og nå nylig kom det en kom det en pårørendemanual for hele helsevesenet. Her kan du lese at du skal samarbeide med pårørende, du skal integrere de, de har viktig kunnskap for god behandling til beste for rusmisbrukeren, sier, og fortsetter:

– Det er de som jobber med det selv som må begynne å endre sin måte å jobbe på.

Må skille rollene

Både Hagen og avdelingsleder i Frelsesarmeens rusomsorg ved Pårørendehuset, Tanya Knøsen, mener pårørende i større grad bør bli sett og anerkjent som en ressurs i behandlingssystemet.

– Jeg tenker at det er viktig å anerkjenne den jobben de gjør. Vi må se de pårørende, lage møteplasser hvor de kan møtes og snakke sammen, så vi kan få bort det tabuet det er å snakke om hvordan det er å ha en rusavhengig i familien. Vi trenger en stor heiagjeng for de pårørende, som ser og legger til rette for at hverdagen deres blir lettere, konstaterer Knøsen, som også er pårørende selv.

Pårørendehuset er opprettet i regi av Frelsesarmeen, og er et sted hvor de pårørende kan møtes for å snakke med hverandre og annet fagpersonell. Ifølge Hagen blir alt for mye ansvar lagt på de pårørende.

– Hvis man samarbeidet med familien så ville man støttet dem og fordelt rollene: Familie, foreldre og søsken skal være det – de skal ikke gå inn i en profesjonell rolle og være hjelpeapparatet. Man må skille rollene og samarbeide med avklarte roller, konstaterer Inger Hagen.

– Ikke unike historier

Også Kirkens Bymisjon brenner for å få en mer velfungerende rusomsorg, og har engasjert seg i debatten på nytt i etterkant av pårørende-programmene.

KIRKENS BYMISJON: Adenheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon
KIRKENS BYMISJON: Adenheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon

– Dette er ikke unike historier – det er disse tilfellene vi ser hver dag, forteller Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens bymisjon.

Firing Hvambsal kan ikke vise til noe spesifikt tall på hvor mange som befinner seg i en slik situasjon i Norge i dag, men er helt tydelig på at det er flere enn mange tror.

Et problem med helheten

Hun understreker at det gjøres mye bra allerede, men at veien mot et plettfritt og velfungerende system er lang.

– Vi ser at mennesker blir kasteballer, faller mellom stoler og har en opplevelse av å bli gitt opp av et system. Det er mye godt som gjøres hver for seg, men helheten ser ut til å ha noen bristepunkter, sier Firing Hvambsal.

Ved en tidligere anledning innrømmet helse- og omsorgsminister Bent Høie at rus og psykisk helse har vært underprioritert, og at Regjeringen nå har bevilget mer midler til en bred satsning på rusfeltet.

– Vi har lagt frem en forpliktende opptrappingsplan på 2,4 milliarder kroner de neste fire årene. Et godt ettervern krever innsats fra en rekke kommunale instanser. Med de økte bevilgningene er det nå lagt til rette for at kommunene kan gi rusavhengige bedre oppfølging og støtte, sa Høie til TV 2 den gang.

– Går tilbake til ingenting

Generalsekretæren i Kirkens Bymisjon imøteser en større økonomisk satsing, men mener det handler om mye mer enn penger.

– Jeg tror at mange opplever at tidsperspektivet ikke er realistisk. Betydningen av gode relasjoner over tid er helt avgjørende for at en endringsprosess skal lykkes. De som sliter må oppleve en helhet og sammenheng og at man har den nødvendige tilliten og bekreftelsen i relasjonen til de gode hjelperne, forklarer Adelheid Firing Hvambsal, og legger til:

– Systemene må planlegges i sammenheng. Det er mange som har vært gjennom en vellykket avrusning eller psykisk helsebehandling som går tilbake til ingenting eller akkurat det samme. Disse trenger et trygt sted å bo, nettverk, oppfølging og et generelt fokus på totale livsbetingelser. Helsebehandlingen må henge bedre sammen, konstaterer hun.

– Er det store forskjeller på rusomsorgen rundt om i landet?

– Det er helt sikkert flere steder hvor man lykkes. Vi er sikre på at det finnes suksesshistorier som vi kan lære av. Det er disse vi skal lære av. Men jeg, og mange andre, kan bekrefte at dette ikke er et rent Oslo-fenomen. Dette triste virkelighetsbildet ser vi i hele Norge.

Kan ramme hvem som helst

Tanya Knøsen fra Pårørendehuset er også opptatt av å fjerne det store tabuet, og har stor tro på at dette kan medvirke til en god utvikling totalt sett.

– Jeg tenker at de to familiene vi møter i disse to programmene er virkelig hverdagshelter som fortjener verdens største gullmedalje. Å være med på alle opp- og nedturene og i tillegg føle seg så ensom i den kampen, nettopp fordi at dette dessverre er ganske tabubelagt, sier hun og legger til:

– Det finnes mange uskrevne sannheter om hvorfor en person blir rusavhengig, og det synes jeg er veldig flott at Petter får frem i disse to episodene. Det er veldig vanlige familier, hvor én person kan bli rusavhengig, avslutter hun.

Se Petter Uteligger: De pårørende på TV 2 Sumo her. Søndag kl. 21.45 er det premiere på Petter Uteligger: Kjell Gunnars drøm.