Ny studie:

Sover du mye? Det kan være tegn på utvikling av alzheimers

SØVNING: Illustrasjonsbilde av en mann som sover. Foto: Colourbox
SØVNING: Illustrasjonsbilde av en mann som sover. Foto: Colourbox
Personer som sover over ni timer er over dobbelt så utsatt for å utvikle demens, viser amerikansk forskning.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sliter du alltid med å komme deg ut av sengen? Sover du ofte mer enn ni timer? Da er risikoen for utvikling av demens mer enn dobbelt så stor, viser en ny studie.

I 1948 startet en stor amerikansk studie hvor over 5000 voksne innbyggere i byen Farmingham, Massachusetts, ble fulgt over lang tid for å identifisere hjertesykdommer. Én av faktorene som ble studert var søvnmønster.

I ettertid har studien blitt brukt som utgangspunkt til en rekke andre studier – blant annet en nylig demensstudie hvor halvparten av de samme deltakerne ble fulgt opp i over ti år. Det var da totalt 234 deltakere som utviklet en form for demens eller alzheimers.

Utdanning kan ha betydning

Forskere fra nevrologisk avdeling ved Boston University School of Medicine har nå analysert sammenhengen mellom søvnlengde og demensrisikoen hos deltakerne, og funnet tydelige tendenser.

De som rapporterte om regelmessig søvn på ni timer eller mer, hadde over dobbelt så stor risiko for å utvikle demens, sammenlignet med dem som sov mindre. Og sjansene for å utvikle demenssykdom var seksdoblet blant dem som både sov mye og manglet høyere utdanning, viser studien.

– Deltakere som ikke hadde høyere utdanning og som sov mer enn ni timer hver natt, hadde seks ganger så høy risiko på å utvikle demens i pensjonsalder, sammenlignet med dem som sov mindre. Det kan tyde på at det å være høyt utdannet kan ha en beskyttende effekt mot demens, sier lederen bak studien, professor Sudha Seshadri til Medical news today.

Forskerne presiserer imidlertid at det ikke er en årsaksstudie, men en sammenhengsstudie – altså at store søvnmengder ikke er en årsak til demens, men kan være et tegn til fremtidig sykdomsutvikling.

Derfor er det nødvendigvis ikke slik at hvis du sover mye, så kommer du til å utvikle demens. Ei heller at hvis du har behov for å sove mye, men bevisst kutter ned på antall timer, så unnslipper du sykdommen.

– Kan identifisere folk i faresonen tidlig

Én av forfatterne av studieanalysen, professor Rosa Sancho fra den britiske organisasjonen Alzheimer's Research, mener funnene kan brukes som et verktøy for god oppfølging av risikopersoner på et tidlig stadie, ifølge WebMD.

– Hvis du sover mye, så er det på ingen måte slik det i seg selv utvikler demens. Men denne studien viser at søvnlengde, eller endring i søvnlengde, kan være et sykdomstegn lenge før sykdommen eventuelt slår ut i form av hukommelsessvikt.

Det var spesielt de eldre deltakerne i studien som på ett tidspunkt begynte å sove mer enn vanlig som var mest utsatt, ikke nødvendigvis dem som alltid hadde sovet mye.

Studien ble publisert i det medisinske tidsskriftet Neurology 22. februar.

– Ikke bli skremt

Professor i nevrologi Tormod Fladby en av Norges fremste demensforskere og har studert sykdommen i over 20 år. I februar ble han overrakt årets demensforkningspris av Kong Harald.

Han mener studien kan være en god begynnelse i arbeidet med å finne en måte å tidlig kunne identifisere en risikogruppe, men advarer folk mot å bli bekymret.

– Det er ingen holdepunkter for at søvnmengden i seg selv påvirker utviklingen av hjernesykdom. Men det kan kanskje være en reaksjon på demensutvikling. Det er viktig at ikke nordmenn som sover mye blir skremt av dette, for det er mange grunner til at noen mennesker sover mer enn andre, sier Fladby til TV 2.

Fladby selv har bidratt til å utviklet en blodprøvetest som han mener kan gjøre det enklere å oppdage risikoen for å utvikle demens. Han har forhåpninger om å finne en effektiv behandling innen få år og tror at hvis sykdomsdebuten utsettes med fem år, så reduseres antallet demenssyke med 33 prosent.

Søvnforskning av demente mus

I 2012 ble det publisert en annen amerikanske studie fra Washington University School of Medicine hvor søvnproblemer hos mus ble koblet til alzheimers. I motsetning til den nye studien, fant forskerne i 2012 ut at musene sov mye mindre og dårligere når de var i ferd med å utvikle alzheimers, skriver Forskning.no.

Professor Sancho mener motsetningene i de to studiene ikke betyr at den ene er riktig og den andre gal, men at søvnmønster er en viktig del av å forstå demensmysteriet.

– Forstyrret søvnmønster er vanlig hos mennesker med demens, det har vi visst lenge, men den nye studien kan tyde på at mye søvn kan være et tidlig varseltegn lenge før sykdommen utvikler seg. Å forstå mer om sammenhengen mellom søvn og hjernesykdommen kan bidra til å identifisere folk som er i faresonen tidlig.

Uløst gåte

Verdens helseorganisasjon regner at nærmere 50 millioner mennesker verden over er rammet av Alzheimers. I Norge er nærmere 80.000 rammet av demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040 på grunn av økende folketall og høyere gjennomsnittsalder.

Medisiner som i dag er tilgjengelige kan til en viss grad hemme symptomer, men klarer ikke å reversere eller stoppe sykdommen.

I fjor skrev TV 2 om en studie fra Universitetet i Zurich som ble ansett som banebrytende. Resultatene beskrives som det største gjennombruddet på feltet de siste 25 årene, etter at pasientenes hjerneplakk – som antas å være årsaken til alzheimers – forsvant fullstendig.

Men i februar måtte en lovende alzheimersstudie stoppes i USA fordi den utprøvde behandlingen ikke hadde effekt. For kort tid siden ble det også kjent at en annen medisin som hadde blitt studert lenge, ikke viste bedre effekt enn placebomedisin, skriver Dagens medisin.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook