De fleste mennesker foretrekker å bruke høyre hånd til å løse finmotoriske oppgaver, som for eksempel å skrive. Men cirka ti prosent av alle menn, og åtte prosent av alle kvinner, foretrekker venstre.

De fleste forskere er i dag enig om at det å være venstrehendt er genetisk bestemt, men ingen vet helt nøyaktig hvordan. Den vanlige forklaringen har lenge vært at nevrologisk utvikling i hjernen hos foster gjør at den den høyre hjernehalvdelen blir dominerende hos noen. Disse blir venstrehendte.

Men denne teorien har huller. Og nå kan man kanskje legge den i skuffen sammen med alle andre tidligere oppfatninger om hvorfor noen blir venstrehendte.

Les de vanvittige mytene om venstrehendte nederst i saken!

Avgjøres i ryggraden

Et forskerteam bestående av en rekke nevrologer og nevropsykologer fra Tyskland, Nederland og Sør-Afrika har publisert resultatene sine i forskingsmagasinet eLife.

Resultatene tyder på er at det er den genetiske utviklingen i ryggraden som bestemmer om du blir høyre- eller venstrehendt. Ikke hjernen.

Forskingen er ledet av biofysikere ved Ruhr University Bochum i Tyskland. De har undersøkt ultralydbilder av foster ved 8, 10 og 12 uker, og sett på utviklingen av ryggmargen. De har sett «assymetrisk bevegelse» hos foster som oppstår lenge før de delene av hjernen som styrer motorikk er koblet til ryggmargen, skriver iflscience.com.

Disse bevegelsene synes å styres av spinalnerver som sender elektriske impulser til hender, armer, ben og føtter. Og forskerne setter det i sammenheng om barnet vil foretrekke høyre eller venstre hånd til pratiske oppgaver når det er født.

Forskerne har også funnet ut at denne utviklingen påvirkes av miljø i fosterlivet - altså ikke bare genetikk. Men det er ikke klarlagt hvilke miljøfaktorer som spiller inn.

Myter om venstrehendte

Før i tiden hadde man mange mer eller mindre absurde syn på årsaken til at noen foretrekker å bruke venstre hånd til praktiske oppgaver, og det har vært knyttet mange myter knyttet til venstrehendthet.

Her er noen av dem:

  • I 1995 ble det publisert en studie som viste at venstrehendte menn var mer kreative i problemløsing enn høyrehendte. Det ble aldri påvist lignende resultater for kvinner, og resultatene tilskrives nå at venstrehendte gjerne må utvikle kreativitet for å løse praktiske problemer med verktøy tilpasset høyrehendte.

  • Det har blitt sagt at venstrehendte er mer kreative enn høyrehendte. Det viser seg imidlertid at dette er noe venstrehendte sier om seg selv. Forskning støtter ikke opp om dette.

  • Det har både eksistert myter om at venstrehendte er mindre intelligente, og mer intelligente enn høyrehendte. Funfact: Mange amerikanske presidenter har vært venstrehendte, og mange har hevdet at venstrehendte har større sjanse til å lykkes som ledere, men dette har man aldri klart å finne bevis for.

  • En annen myte er at venstrehendte er mer introverte enn høyrehendte. Men dette er tilbakevist gjennom forskning.

  • En teori var at stress hos mor under svangerskapet kunne føre til venstrehendte barn. Britiske forskere mente de kunne se at foster hos stressede kvinner berørte ansiktet sitt oftere med venstre hånd.

  • En studie viste for noen år siden at venstrehendte lever kortere enn høyrehendte. Det viste seg at metoden for denne forskningen ikke holdt vann.

  • Venstrehendte ble gjerne kalt «feilhendt» eller skjevhendt» og ble oppfattes som ufint. Man sa venstrehendte var sykere, mindre intelligente og mer kriminelle enn andre.

  • I riktig gamle dager ble venstrehendte presset til å lære seg å bruke høyrehånden. De fikk gjerne venstrehånden bundet bak ryggen, eller ble fysisk straffet hvis de brukte vestrehånden til å skrive med.

  • Det å være venstrehendt ble knyttet til djevelen.