I RETTEN: Mahad Mahamud (30) saksøkte staten for urettmessig å ha fratatt ham sitt norske statsborgerskap.
I RETTEN: Mahad Mahamud (30) saksøkte staten for urettmessig å ha fratatt ham sitt norske statsborgerskap. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.

Derfor mener UNE at Mahad (30) lyver

OSLO TINGRETT (TV 2): UDI og Utlendingsnemnda (UNE) mener Mahad Mahamud (30) har gitt en rekke uriktige opplysninger om hvem han er og hvor han og familien kommer fra.

Tirsdag startet behandlingen av Mahad Mahamuds søksmål mot Staten der han krever at beslutningen om å ta fra ham hans norske statsborgerskap blir opphevet.

I en flere timer lang innledning fra advokat Elise Nygård ble det argumentert for at norske utlendingsmyndigheter har tatt feil når de hevder han er født og oppvokst i Djibouti og ikke er somalier slik han selv hevder.

Staten, representert av regjeringsadvokat Erik Bratterud, er på sin side klokkeklar i at Mahamud løy da han kom til Norge som fjortenåring i 2000.

– Staten mener det er avdekket at Mahamud var statsborger i Djibouti. Hvis han hadde opplyst dette da han kom til Norge, ville han ikke fått opphold og blitt returnert. Staten mener at han har gitt uriktige opplysninger for å få opphold og statsborgerskap, sier regjeringsadvokat Erik Bratterud.

– Han har gjort mye for å skjule sin identitet og bortforklare spor til Djibouti, hevder regjeringsadvokaten i sin innledning.

– Motstridende forklaringer om utdannelse, etnisitet og slektskap

I oppsummeringen til Bratteruds innledningsforedrag trekkes følgende punkter frem som bevis for at Mahamud ikke er fra Somalia men fra Djibouti.

  • Mahud snakket fransk før han kom til Norge. Selv hevdet han at han var analfabet da han som fjortenåring kom hit, men han fikk toppkarakterer i språket allerede to år etter at han kom til Norge.
  • Han har ifølge undersøkelser som er gjort skolegang før han kom til Norge.
  • Staten mener det er gitt motstridende informasjon om døde søsken.
  • Det er gitt en lite troverdig forklaring om en ekteskapsinngåelse i Etiopia i 2008. Ifølge undersøkelsene skal han ha inngått ekteskapet i Djibouti.
  • Ifølge norske myndigheter er det også tvil om ektefellens etnisitet og klanstilhørighet.
  • Farens forklaring om at han har bodd det meste av livet sammen med sønnen og at faren skal ha sagt at Mahad ikke er fra Somalia under et intervju for familiegjenforening i 2002.
  • Mahads pengeoverføringer til Djibouti. Disse har han selv forklart blant annet var penger som ble videreoverført til moren som bodde i Etiopia.
  • UDI og UNE mener broren og moren har gitt usanne forklaringer i forbindelse med søknad om familiegjenforening, og at broren er djiboutisk statsborger.
  • Ifølge regjeringsadvokaten har saksøker inntil nylig holdt skjult at familien bodde i Djibouti store deler av året.
  • Norske myndigheter mener Mahamud har fremlagt falske somaliske dokumenter.

Statens grunnlag for å frata Mahad Abib Mahamud hans norske statsborgerskap er fullt av slurv og unøyaktigheter, mener Mahamuds advokat Arild Humlen.

Humlen mener staten har basert tilbakekallingen av statsborgerskapet på en rekke unøyaktigheter, blant annet feilstaving av navn, i UDIs intervjuer med Mahamud og hans foreldre.

– Den mangler den presisjonen som er nødvendig for å fatte de beslutningene som staten gjør. Det er tragisk, særlig for Mahad, at de bruker denne saken til å statuere ett eksempel, sier han.

Kritisk til tipser

Humlen mener også staten har forledet motparten. Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt. Før helgen fikk Humlen rettens kjennelse til å vite hvem tipseren var.

Fakta om Mahamud-saken

* Mahad Abib Mahamud, født 1986. Kom til Norge som 14-åring i august 2000.

* Fikk avslag på asylsøknad, men ble innvilget ett års oppholdstillatelse som ble fornyet i 2002 og 2003.

* Fikk bosetningstillatelse i Norge i 2005. Søkte i 2006 om norsk statsborgerskap, søknaden innvilget i 2008.

* Har de siste årene vært bosatt i Brumunddal med egen familie. Jobbet tidligere som bioingeniør på Ullevål sykehus.

* I april i fjor fattet Utlendingsnemnda (UNE) et vedtak om tilbakekalling av statsborgerskapet og utvisning med varig innreiseforbud.

* 6. juni samme år vedtok norske myndigheter å opprettholde vedtaket.

* Mahamud gikk til sak mot staten for å få omgjort vedtaket. 21. februar startet rettssaken i Oslo tingrett.

Fakta: NTB.

– Da viser det seg at tipseren ikke var anonym, men ble anonymisert av UNE. Denne personen som tipset, har skrevet flere merkelige artikler på internett med angrep på Mahad, som er brukt som bevis i saken, sier advokaten til TV 2

– Det viser hvor farlig det er, i et opprørt samfunn som Somalia, med så mye konflikter partiene imellom, å stole på sånne tips. Enda verre er det å kalle dem anonyme når de egentlig er anonymisert, sier han.

Flere offisielle somaliske kilder har fortalt til TV 2 at Mahamud er somalisk. Somalias ambassadør i Brüssel Ali Said Faqi, langet i et intervju i januar ut mot norske myndigheter.

Absolutt alt peker mot at Mahad er somalisk, sier Ali Said Faqi til TV 2.

Var lett å kjøpe dokumenter

Norske myndigheter mistenker at et større antall personer som har fått opphold i Norge fordi de har fortalt at de har flyktet fra Somalia, egentlig er fra Djibouti.

– Vanskelig å bli fremstilt som løgner

Ambassadøren sier han er kjent med dette, og bestrider ikke at det har vært lett å få kjøpt falske somaliske dokumenter.

– Men slik er det ikke lenger, sier diplomaten, og langer ut mot Norge.

– Det er frustrerende at norske myndigheter ikke godtar somaliske dokumenter.

– Å si at alle dokumenter utstedt av somaliske myndigheter er falske, er egentlig fornærmende, det er nedverdigende og viser mangel på respekt, sier ambassadøren til TV 2.

Onsdag inntar Mahamud vitneboksen for å avgi sin forklaring og argumenter for at han ikke er fra Djibouti og at han må få tilbake sitt norske statsborgerskap.