Fylkesmannen vil ikke slette diagnose: – Som et røntgenbilde

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa mener det beste er at diagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter ikke blir slettet.

Merete Henriksen ble sjokkert da datteren som trettenåring fikk diagnosen «lett psykisk utviklingshemmet» av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Stavanger.

– Den beskrivelsen som de ga av min jente, det var ikke en beskrivelse som jeg kjente igjen, sier Henriksen til TV 2.

Nekter å slette

Til tross for diagnosen, gikk datteren ut av ungdomsskolen med 3,6 i snitt.

Og i ettertid har to uavhengige psykologspesialister ment at jenta slett ikke er psykisk utviklingshemmet. Likevel nekter BUPA ved Stavanger universitetssykehus å slette diagnosen.

– Vi går ikke inn i sykehussystemet eller journalen til jenta og endrer på diagnoser som vi ikke behandler selv, sier avdelingsleder ved BUPA, Lars Conrad Moe til TV 2.

Forskjellige sammenligninger

Merete har klaget saken inn for Fylkesmannen i Rogaland, men heller ikke der sletter man diagnoser sånn helt uten videre.

Og fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, forklarer hvorfor:

– Vi mener saken kan sammenlignes med for eksempel et røntgenbilde som viser en diagnose og der nye bilder viser noe annet. Eller ved en laboratorieundersøkelse så blir det også stilt en diagnose, men nærmere undersøkelser viser noe annet, sier hun.

Meretes «utviklingshemmede» datter fikk fem i norsk muntlig

– Best at den står

Psykisk utviklingshemning er vanligvis ikke regnet som en sykdom man kan bli frisk av.

Selv om både lov og forskrift åpner for å slette en gal diagnose, mener fylkesmann Kleppa at det er best at den står.

Igjen forklarer hun TV 2 hvorfor:

– Altså. Vi forholder oss til pasientjournalforskriften som gir rom for en slik vurdering, sier hun.

– Men den gir også rom for å slette hvis det er en diagnose som for det første er gal, og for det andre føles belastende for den det gjelder?

– Ja, den gir rom for oppretting av feil, for eksempel hvis det er ført feil dato eller lignende, men i denne saken så mener vi at den kan sammenlignes med mange andre feildiagnoser som kan rettes opp på et senere tidspunkt. Og vi mener derfor at den bør stå, sier hun.

Ny rapport
En forskningsrapport fra NTNU viser at minst 200 barn årlig tas fra foreldre med diagnosen lett psykisk utviklingshemning eller store lærevansker.

Dette er ikke en problemstilling avdelingslederen ved BUPA kjenner til.

– Jeg vet jo det er en stigmatiserende diagnose, sier avdelingssjef ved BUPA, Stavanger universitetssykehus, Lars Conrad Moe til TV 2.

– Er du klar over at opp mot 50 prosent av de med den diagnosen som får barn blir fratatt barna?

– Det tallet kjenner jeg ikke konkret, nei, sier han.