Mahad kjemper for å bli trodd

Løy Mahad Mahamud (30) seg til statsborgerskap i Norge? To totalt ulike versjoner står mot hverandre i Oslo tingrett i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mahad Mahamud har siden han kom til Norge og søkte asyl 11. august 2000 stått fast på at han er født i Somalia.

– Jeg er født i militærleiren Afsioni i bydelen Afsioni i Mogadishu. Min far var soldat. Jeg flyktet fra leiren i 1991 sammen med min mor og mine tre søsken, heter det i asylintervjuet med Mahad, 15. november i 2000.

Han forklarer i den seks timer lange samtalen at familien flyktet til Etiopia da det brøt ut borgerkrig i Somalia, og at han var 14 år da han kom til Norge.

– Jeg reiste for å forsørge min familie og løse deres problemer, forteller han.

Asylintervjuet som ble gjort for 17 år siden, er ett av rundt 500 sider med dokumenter som ligger til grunn for rettssaken Mahad har anlagt mot staten ved Utlendingsnemda (UNE).

Han kjemper for å bli trodd, og få tilbake sitt norske statsborgerskap og jobben som bioingeniør ved Ullevål sykehus.

Vil kreve vedtaket ugyldig

Advokat Arild Humlen og advokatfullmektig Elise Nygård ved Humlen advokater fører saken i retten for Mahad.

– Denne siden er av den oppfatning at staten ikke har tilstrekkelig bevis for at Mahad har gitt uriktige opplysninger. Vi mener derimot at det er tilstrekkelige bevis for at Mahad har gitt riktige opplysninger, sier Nygård til TV 2.

Hun vil i retten kreve at UNEs vedtak 22. april 2016 om tilbakekall av norsk statsborgerskap og varig utvisning, og beslutningen om å ikke omgjøre vedtaket, blir kjent ugyldig.

Dersom Mahad vinner fram med dette i tingretten, og dommen blir stående, gjelder UDIs vedtak fra 2008 om innvilgelse av norsk statsborgerskap for Mahad.

Djiboutisk pass nytt bevis

Utlendingsmyndighetene trodde på Mahads forklaring, helt til det kom et tips 2. juli 2013 om at han hadde løyet. I tipset, som TV 2 tidligere har omtalt, blir det påstått at Mahad ikke er fra Somalia, men fra Djibouti.

På bakgrunn av undersøkelsene som ble gjort, konkluderte UDI 18. mai 2015 med at Mahad skal ha løyet om at han er fra Somalia.

UDI skriver i vedtaket at til "det ikke er noen enkeltstående momenter i seg selv som er avgjørende i saken", men flere forhold som peker mot at Mahad har en sterk tilknytning til Djibouti.

I det endelige vedtaket til UNE 22. april 2016 om tilbakekall av statsborgerskap, blir det fastholdt at Mahad skal ha gitt uriktige opplysninger om sin identitet og nasjonalitet til norske myndigheter.

Etter at Mahad fortalte sin historie på TV 2 om hvordan det er å være statsløs i Norge, har regjeringsadvokat Erik Bratterud, meldte seg som ny prosessfullmektig i stedet for UNEs advokatfullmektig.

– Det tyder på at man mener saken er viktig, sier Nygård om motparten.

Regjeringsadvokaten har oversendt en ny rapport til tingretten, etter at fristen gikk ut, som skal knytte Mahad til Djibouti. Nasjonalt ID-senter har etter det TV 2 kjenner til analysert en kopi av et djiboutisk pass, som man ikke utelukker kan tilhøre Mahads bror.

Tvil om navn

Regjeringsadvokaten kommer til å legge fram flere forhold i retten, for å underbygge påstanden om at Mahad skal ha løyet da han kom til Norge for 17 år siden.

*Mahad fikk bedre karakterer i fransk valgfag på ungdomsskolen enn i norsk, noe man hevder skyldes at han vokste opp i Djibouti, der fransk er ett av språkene.

*Han har reist flere ganger til Djibouti.

*Faren skal ha sagt i et intervju i 2002 at Mahad var fotballspiller i Djibouti, og at han angivelig reiste til Frankrike med et ikke navngitt fotballag i 1999.

*Mahad har overført 370.000 kroner til en konto i Djibouti, som står på Abdoulkader Abdi Mohamed.

UDI mente tidligere at det ikke kunne utelukkes at denne personen er Mahad, og at han dermed skal ha overført penger til seg selv. Men i de nye dokumentene blir det påstått at denne personen er broren til Mahad.

Regjeringsadvokaten vil i sin påstand be retten om å frifinne UNE, slik at UNEs tilbakekall av Mahads statsborgerskap fra 22. april i fjor blir stående.

Intervjuet faren etter hjerneslag

Mahad benekter at han er identisk med Abdoulkader Abdi Mohamed, og har forklart at dette er en venn han traff da han besøkt faren i 2005.

– Det er ikke min bror, sier han om bildet på passet.

Mahads advokatfullmektig Elise Nygård kommer til å be retten se bort fra hele intervjuet med faren, fordi det ble gjort etter at han hadde hatt et alvorlig hjerneslag.

Hun viser til at myndighetene kjente til intervjuet med Mahads far allerede for 15 år siden, uten at det ble tillagt vekt. Det er ikke underskrevet, og faren døde i 2008, slik at det ikke er mulig å få oppklart motstridende opplysninger.

De gode karakterene i fransk valgfag har Mahad forklart med hard jobbing.

– Jeg satt og svettet hver kveld og gjorde leksene mine, jeg tenkte at jeg skulle bli noe. Jeg hadde innsett at jeg måtte bli noe for å greie livet mitt ellers hadde jeg ligget der ute på gata, sier han i et intervju med politiet i 2004.