Olsen Bil i Grimstad har bygget opp biler som har hatt store skader, men Statens vegvesen har mistanke om at reparasjonene ikke er gjort på en trafikksikker måte. Nå vil de sjekke hele 1.000 biler. Foto: Statens vegvesen. .
Olsen Bil i Grimstad har bygget opp biler som har hatt store skader, men Statens vegvesen har mistanke om at reparasjonene ikke er gjort på en trafikksikker måte. Nå vil de sjekke hele 1.000 biler. Foto: Statens vegvesen. .

Vegvesenet advarer: Kaller inn 1.000 trafikkfarlige biler

De er spredt over hele landet.

Statens vegvesen vil denne uka sende ut de første innkallingene til kontroll av biler solgt fra Olsen Bil AS. Vegvesenet frykter flere av dem kan være trafikkfarlige.

– Vi anslår at vi vil kalle inn om lag 1.000 biler på landsbasis. Eierne av bilene som må på kontroll vil motta en innkalling i posten, sier Jon Molnes i Statens vegvesen, på deres egen hjemmeside.

De aktuelle bilene befinner seg over hele landet, men det er flest biler på Sørlandet og i østlandsområdet. Formålet med kontrollen er å avdekke om bilen er trafikksikker og å sjekke bilens identitet.

Må være trafikksikre

Olsen Bil AS har bygget opp biler som har hatt store skader, men Statens vegvesen har mistanke om at reparasjonene ikke er gjort på en trafikksikker måte. Videre er vi bekymret for at det er jukset en del med airbager i biler som er bygget opp etter skade. Statens vegvesen har mottatt informasjon og gjort funn som kan tyde på det. I noen biler er airbagen fjernet eller deaktivert. Da vil det ofte være montert en liten elektronisk motstand, slik at airbaglampa ikke lyser.

– Har bilen hatt store strukturelle skader i bærende elementer, er det svært viktig at reparasjonen er gjort slik fabrikanten har sagt at det skal være, sier Molnes, i en pressemelding.

Moderne biler består av mange ulike materialtyper i ulike deler av bilen, for å sikre best mulig sikkerhet for deg som sitter inni bilen. Derfor har fabrikantene svært spesifiserte anvisninger for hvor og hvordan nye deler kan skjøtes og monteres inn og hvilke materialer som skal brukes.

Les mer: 550 biler levert til opphogging – nå jakter de flere

Falsk identitet

– Vi har også sett flere tilfeller der biler som har blitt solgt fra Olsen Bil har falsk identitet. Vi mistenker at det kan være fordi hele eller deler av bilen består av stjålne deler, eller av usikker kvalitet. Samtidig kan det være andre kjøretøy som kjører rundt med samme identitet, selv om registreringsnummeret er et annet. Hvis det ikke er mulig å si hvilken bil det egentlig er, vil den bli avskiltet fram til identiteten er klar, sier Molnes.

Noen vil oppleve at bilen blir avskiltet i kontrollen, men det er ikke mulig å si hvor mange det kan bli før kontrollene er gjennomført.

– Vi er klar over at dette er en stor ulempe for dem som uskyldig har kommet i denne situasjonen. Men for Statens vegvesen kommer alltid sikkerheten først. Det gjelder både for dem som sitter inni bilen, men også for alle andre trafikanter, sier Molnes.

Erkjenner ikke straffskyld

Det har ikke lykkes Broom å komme i kontakt med advokat Bjørn Rener Larsen, som forsvarer innehaveren av Olsen Bil AS.

Men til VG uttalte Larsen tidligere i år at mannen ikke erkjenner straffskyld i forhold til siktelsen.

– Vi får ikke innsyn i dokumentene, trass i at vi har gått til lagmannsretten for å få det. Vi kan derfor i liten grad kommentere beskyldningene. sa Larsen til VG den gangen.

Her gikk Vegvesenet ut med advarselen første gang

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg finne ut om bilen min kan være en av de aktuelle bilene?

– Statens vegvesen arbeider med å innhente oversikter over skadede kjøretøy. Arbeidet skjer i nært samarbeid med forsikringsselskapene. Eiere av kjøretøy som kan være trafikkfarlige hvis det ikke er forsvarlig reparert, vil bli kontaktet av Statens vegvesen.

Hvordan kan jeg kontrollere om bilen min er korrekt oppbygget etter skade?

– Dersom du ønsker å få din bil kontrollert før Statens vegvesen har fått nødvendig oversikt, kan du kontakte et merkeverksted og sjekke om de kan se nærmere på hvordan din bil er reparert. Ta med en eventuell dokumentasjon på en slik kontroll til Statens vegvesen.

Jeg har ikke fått den varen jeg har betalt for da jeg kjøpte en tidligere skadet bil. Hva gjør jeg?

– Kjøp og salg av bil er et forhold mellom kjøper og selger. Olsen Bil AS er nå konkurs og er under bobehandling. Alle som har kjøpt en bil av Olsen Bil AS (Berg Auto One AS) og som mener de har et krav mot selskapet, må melde kravet til bostyrer.

Medlemmer i en av bileierorganisasjonene kan søke råd hos disse.

Kan jeg risikere at bilen min blir beslaglagt eller avskiltet?

– Hvis bilen er mangelfullt reparert vil eier få pålegg om å reparere bilen etter fabrikantens reparasjonsanvisninger. Dersom bilen anses å være så trafikkfarlig at den ikke bør brukes i ordinær trafikk, vil Statens vegvesen gi bilen bruksforbud inntil skaden er forsvarlig reparert. Statens vegvesen har stor forståelse for de uheldige konsekvensene av et slikt forbud, men dette handler om din og andre trafikanters sikkerhet.

LES MER: Er det skummelt å kjøpe bil som har vært kollisjonsskadet?

Skremmende forskjell: Se krasjtestene i videoen under: