Firmaet Klagehjelp AS i Haugesund som har spesialisert seg på å samle klienter er i full gang med å forberede saken, og har så langt 50 aksjonærer på interesselisten.

Går sammen om søksmål

– Vi har allerede nok påmeldte til at vi kan si at vi vil gå videre med denne saken, sier daglig leder i Klagehjelp AS, Dag Rune Flåten, til TV 2.

Tidligere i år varslet Finanstilsynet at de ville frata meglerhuset Nordic Securities konsesjonen, etter det de mente var flere klare brudd på verdipapirloven.

En av tingene Finanstilsynet reagerte på var at mange av kundene i Nordic Securities endte opp som aksjonærer i selskapet – fordi meglerne deres hadde anbefalt dem å kjøpe aksjer i morselskapet Nordic Group.

Selskapet ble priset til 500 millioner kroner, en pris Finanstilsynet omtaler som en «fantasipris», og mange stiller seg nå spørsmålet om disse aksjene er verdt noe i det hele tatt – eller om det hele var et luftslott.

Vil ha penger tilbake

– Disse menneskene har blitt alvorlig herjet med, sier Flåten som legger til at grunderne når som helst kan angre seg og betale tilbake penger til småsparerne.

I motsatt fall varsler han søksmål på vegne av en rekke klienter. Saken vil om ikke lenge bli sendt til en advokat som så vil begynne å arbeide med videre fremdrift. Det første målet er å oppnå forlik – hvis ikke vil saken havne i retten.

– Dette tar jeg med knusende ro, sier en av grunderne Endre Tangenes til TV 2. Han mener de var i sin fulle rett til å prise selskapet til 500 millioner på det høyeste, fordi prognosene til konsernet så meget bra ut.

Han legger også vekt på at summen var forhandlet frem mellom profesjonelle aktører under oppkjøp av nye datterselskaper som ble betalt med aksjer. Han mener Klagehjelp i Haugesund fremstår som useriøse, og viser til at Forbrukerombudet har advart mot dem.

Samler klienter etter amerikansk modell

Klagehjelp AS sin forretningsidé er å samle sammen klienter til massesøksmål – en ting vi vanligvis forbinder med USA. Akkurat nå jobber de blant annet med å kontakte Volkswagen-eiere som kan ha krav på koompensasjon etter selskapets utslippsjuks.

– Volkswagen har betalt ut milliarder av kroner i andre deler av verden til folk som har kjøpt slike biler, hvorfor skal de ikke måtte gjøre det her i Norge, spør Flåten.

Han mener tvisten med Forbrukerombudet skyldtes startvansker i selskapet som ble startet for få år siden, og sier at de har rettet seg etter påpakningen de fikk av Forbrukerombudet for villedende markedsføring for å skaffe klienter til Volkswagen-søksmålet. Ombudet bekrefter overfor TV 2 at denne saken nå er avsluttet.

Når det gjelder søksmålet mot grunderne bak Nordic Group er det et annet problem. Selv om de som går til sak skulle vinne en rettssak er det ikke sikkert det er penger nok i systemet til at aksjonærene får noe særlig tilbake.

– Penger har en tendens til å forsvinne, sier Flåten. Han mener det haster å komme i gang med en rettslig prosess.