Barnevernet tar 200 barn i året fra foreldre som har lærevansker eller lett utviklingshemning

Natasha og Erik vant tvillingene tilbake, men andre foreldre som Sylvia og Trond får kanskje aldri se barnet sitt igjen.

Barnevernet tar årlig minst 200 barn fra foreldre som har lett utviklingshemning eller lærevansker. Det skjer til tross for at internasjonal forskning viser at de med tilpasset hjelp kan være gode foreldre. I kveld i 21-nyhetene på TV 2 på står et foreldrepar fra Hønefoss fram og forteller sin historie.Natasha og Erik ble fratatt tvillingene sine fire timer etter at de ble fødselen. Hovedbegrunnelsen var at Natasha var psykisk utviklingshemmet