Illusrasjonsbilde av en lege som ser på et røntgenbilde av lungene til en pasient. Foto: Colourbox 
Illusrasjonsbilde av en lege som ser på et røntgenbilde av lungene til en pasient. Foto: Colourbox 

Stort gjennombrudd for pasientene:

Lungekreftpasienter kan nå få immunterapi før cellegift

Etter internasjonal anbefaling skal pasienter med lungekreft få immunterapibehandling som førstevalg fra i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) anbefaler nå at immunterapi skal gis til lungekreftpasienter som førstevalg.

Anbefalingen ble oppdatert i Felleskatalogen, en legemiddelportal for helsepersonell i Norge, onsdag.

Bedre effekt enn cellegift

Til nå cellegift vært standard førstelinjebehandling, og alle lungekreftpasienter har måttet gjennomgå cellegift for å kvalifiseres til immunterapibehandling.

Det betyr at rundt 550 av 3000 norske lungekreftpasienter kan få immunterapi som førstevalg. Tilbudet gjelder bare pasienter med såkalt ikke-småcellet lungekreft.

Lenger levetid og bedre livskvalitet

– Dette er en gladsak, sier overlege Odd Terje Brustugun, som leder Norsk lungecancergruppe, til TV 2.

– Effekten av immunterapien er bedre når de kan få behandlingen i førstelinje, altså før de har fått en runde med cellegift. Dette er en mer kostnadseffektiv behandling fordi sannsynligheten for effekt av medisinen er bedre når de får den tidlig i sykdomsforløpet, sier han.

Brustugun mener at mange pasienter derfor vil få en langvarig effekt av immunterapien, og at noen av dem vil kanskje slippe cellegift som ofte innebærer tunge og alvorlige bivirkninger.

– Mange av lungekreftpasientene blir raskt dårlige, og får derfor aldri tilbudet om immunterapi. Men når det nå er blitt tillatt som førstevalget i behandlingen av lungekreft vil de kunne få denne sjansen, sier han.

Bare for de rike

Men, organet som bestemmer hvilke legemidler som skal tas i bruk på norske sykehus, Beslutningsforum for nye metoder, har ikke tatt stilling til anbefalingen. Det vil bli et tema innen et par måneder.

Inntil da kan pasienter med helseforsikring eller som har råd, få immunterapi som førstevalg på privatsykehus.

For onkolog Marius Normann ved Aleris, betyr det at han fra i dag kan begynne å behandler pasienter med immunterapi som førstevalg.

– Vi har visst lenge at immunterapi har mye bedre effekt enn cellegift hos en del av pasientene, og vi har ventet på denne anbefalingen. At vi fra i dag kan begynne å behandle pasienter som ikke har gjennomgått cellegift, er fantastisk, sier Normann.

Holder kreften i sjakk mye lenger

Han forklarer at det vil kunne forlenge levetiden til flere pasienter minst dobbelt så lenge som med cellegift.

– Pasienter som nylig har fått påvist lungekreft, men ikke gjennomgått cellegift er relativt friske. At vi kan starte med immunterapi fra starten av gjør at de kan leve mye lenger, faktisk er effekten dobbelt så god som med cellegift som førstevalg. Og ikke minst, de fleste av pasientene vil kunne leve tilnærmet normalt og gjerne i full jobb, fordi det er mindre bivirkninger med immunterapi. Med cellegift lever mange pasienter med kvalme og andre alvorlige bivirkninger som ofte resulterer i flere sykehusinnleggelser.

For mange pasienter vil det være uvisst hvor lenge de kan holde sykdommen i sjakk med immunterapibehandling.

Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris kreftsenter på Frogner. Foto: Aleris
Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris kreftsenter på Frogner. Foto: Aleris

– Ved å gi immunterapi som førstebehandling vet vi ikke hvor lenge pasientene kan leve med sykdommen. Det er rett og slett for tidlig å si fordi dataene er så ferske og gode. Pasienter som begynte med immunterapi i forskningsstudier for flere år siden går fremdeles på medisinene. Det eneste vi vet er at immunterapi holder sykdommen vesentlig mye bedre i sjakk enn cellegift – minst dobbelt så lenge, forteller onkologen.

På Aleris koster det cirka 300.000 kroner for tre måneders behandling. Det er først etter tre til seks måneder det vil være mulig å se om pasienten har effekt av behandlingen eller ikke. Men det er ingen grense på hvor lenge pasientene kan få behandling, så lenge den fungerer.