Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2016 ga Statens Helsetilsyn 250 reaksjoner rettet mot helsepersonell.

Ved årets slutt var det tilsammen 113 helsepersonell som endte opp med å miste autorisasjonen sin.

De fleste advarslene var rettet mot leger, dernest mot sykepleiere, men det var flest sykepleiere som endte opp med å miste autorisasjonen.

Flere anmeldelser

Helsetilsynet anmeldte 10 saker til politiet på grunn av brudd på helselovginingen.

Den hyppigste årsaken til tap av autorisasjon er rusmisbruk og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen – slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

For rusmisbruk var det ni leger, 40 sykepleiere og 21 helse- og omsorgsarbeidere som mistet retten til å praktisere.

For legemiddeltyveri var det én lege, 20 sykepleiere og tre helse- og omsorgsarbeidere som mistet autorisasjonen.

For seksuell utnytting av pasienter var det tre leger, én sykepleier og to med uspesifiserte yrke som mistet autorisasjonen for.

Hovedstaden verst

Av fylkene var det i Oslo og Akershus det ble gitt flest reaksjoner fra Statens Helsetilsyn med 46 tilfeller. På andreplass ligger Hordaland med 27 tilfeller, etterfulgt av Vestfold, Nordland og Troms med 20 reaksjoner hver.

Se hele oversikten til Statens Helsetilsyn her.

I 2016 var det 42 færre helsepersonell som mistet autorisasjonen sin enn året før. Men Statens Helsetilsyn påpeker at reduksjonen må sees i sammenheng med at de ikke har ferdigbehandlet like mange saker som året før. 2015 hadde et eget prosjekt for å ferdigstille gamle saker og derfor behandlet svært mange flere saker enn vanlig.