– Det er diskriminerende og uakseptabelt

Idrettsutøvere forskjellsbehandles. Det vil utøvernes egen organisasjon NISO ha en slutt på.

En utøver som, Aksel Lund Svindal får muligheten til å nyte godt av en økonomisk spareordning som sikrer han bedre økonomisk i tiden etter endt idrettskarriere. Det får ikke en utøver som Frode Kippe.

– Det skal ikke være mulig at vi blir behandlet forskjellig på den måten der, sier en oppgitt, Frode Kippe som ble 39 år i januar.

Spillerorganisasjonen, NISO er opptatt av mulighetene idrettsutøverne har til å omstille seg etter endt karriere. Derfor er sparing i et så kalt utøverfond viktig i en overgangsfase den dagen de legger opp.

Gjennom karrieren kan utøvere sette av deler av lønnen i fondet for så å få pengene jevnlig tilbakebetalt over tid etter at de har lagt opp, men denne ordningen er det bestemt at du ikke får dersom du er lagutøver.

– Det er veldig spesielt. Skulle nesten tro det var en skrivefeil, men det er det åpenbart ikke, sier NISO-leder, Joachim Walltin.

– For meg er det helt uforståelig. Vi er profesjonelle idrettsutøvere vi også og bruker like mye tid og energi på det. Vi har forhåpentligvis en karriere etter fotballen som kanskje krever litt nytt av oss og for mange av oss kunne det vært veldig positivt å ha noen sparepenger som blir brukt da, sier Frode Kippe.

– Det er en usaklig forskjellsbehandling. Rett og slett en ren diskriminering som vi gjerne vil ha et svar på, sier Walltin.

I juni 2013 tok NISO for første gang kontakt med Finansdepartementet for et svar på praksisen. Over tre og et halvt år seinere har de fremdeles ikke fått noe klart svar.

Finansdepartementet bad i denne saken Skatt Midt-Norge om å utarbeide en rapport med innspill fra blant andre Idrettsforbundet og NISO. Rapporten ble sendt tilbake til departementet, mai 2016. NISO har siden da forsøkt å få konklusjonen i rapporten og nok en gang et svar på praksisen uten hell.

– Det er ikke akseptabelt. Nå har dette vært en lang prosess og etter 3-4 år er det på tide at Finansdepartementet kan gi oss et klart svar, sier Walltin.

Mandag tok TV 2 kontakt med Finansdepartementet for en kommentar. Dagen etter fikk NISO en epost fra departementet med et svar om at de nå vurderer saken.

– Hva er grunnen til at de ikke har fått noe svar på sitt spørsmål?

– Det er fordi vi har det til vurdering og da er det vanskelig å svare de når vi fortsatt vurderer saken, sier Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje.

Men spørsmålet kom for over tre og et halvt år siden?!

– Vel, noen ting tar lenger tid å vurdere enn andre, men de får et svar og svaret her og nå er at vi har det til vurdering og vi vil komme tilbake dersom det kommer endringer, sier Næsje.

– NISO ønsker innsyn i rapporten som ble utarbeidet av Skatt Midt-Norge og sendt til dere i mai 2016. Kan de få se rapporten?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Vi skal i hvert fall ha den med når vi skal se på saken så kommer vi tilbake når vi vet mer, sier Næsje.