Babyen til Sylvia og Trond (44) ble IQ-testet før tvangsadopsjon

En amerikansk IQ-test ble brukt på babyen til Sylvia og Trond, men testen er ikke tilstrekkelig kvalitetssikret for bruk i Norge.

Trond Rikard (40) og Sylvia Ensby (44) på Hønefoss ble fratatt babyen sin etter at det hadde kommet en anonym bekymringsmelding om at hun var lett psykisk utviklingshemmet, noe som er dokumentert feil.

– Det er helt umenneskelig. Det er helt utilgivelig det de har gjort mot oss, har Sylvia tidligere sagt til TV 2.

De vant omsorgen for sønnen tilbake i Fylkesnemnda. Men i tingretten ble det besluttet tvangsadopsjon.

– Det betyr at vi da aldri noen gang får se han igjen, sa Trond Rikard.

Babyen til Trond Rikard og Sylvia Ensby ble IQ-testet før Ringerike Tingrett besluttet tvangsadopsjon.

Resultatet av utviklingstesten, som ga en svært lav IQ-skåre, var det viktigste argumentet for å frata foreldrene barnet. Det ble konkludert med at gutten trengte særlig sensitiv og kompetent omsorg, noe retten mente foreldrene ikke kunne gi. Blant annet ble det lagt til grunn at mor har kognitive vansker.

Norsk psykologforening mener bruk av slike IQ-tester på babyer er betenkelig, og viser til at de ikke er kvalitetssikret i Norge.

– Bidraget vil være begrenset

Ifølge Jens Egeland, leder av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening, er det neppe mulig å IQ-teste babyer i Norge.

– Snakker vi om babyer så vil jeg være betenkt på det, sier Egeland, som uttaler seg på generelt grunnlag, til TV 2.

Da babyen fra Hønefoss var halvannen måned gammel, ble den amerikanske IQ-testen «Bayley III» brukt til å slå fast at han hadde lave kognitive evner. Det ble konkludert med begynnende skjevutvikling.

– Jeg har aldri hørt at man kan IQ-teste et barn på en og en halv måned, sier psykologspesialist Ester Solberg, som har oppdrag som samværsobservatør for foreldrene, til TV 2.

Hun får støtte fra Egeland

– Jeg vil nok tenke at snakker vi om barn på veldig få måneder, så vil bidraget fra «Bayley III» være ganske begrenset, sier Egeland.

– Men «Bayley III», det er en IQ-test?

– Den gir et IQ-mål, ja.

PsykTestBarn, som vurderer tester brukt i Norge, skriver på sin hjemmeside at testen ikke er normert for norske barn, og at man bør utvise forsiktighet med å bruke amerikanske normer.

En annen type test, screeningtesten «Ages and Stages Questionnaire», ble brukt da gutten var fire, seks, ni og ti måneder gammel. Disse testene viste en helt normal utvikling. Denne testen er normert for norske barn, i følge PsykTestBarn.

– Jo, det er en anerkjent test, sier Jens Egeland.

SKEPTISK: Jens Egeland, leder av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening, mener det neppe mulig å IQ-teste babyer i Norge. Foto: TV 2
SKEPTISK: Jens Egeland, leder av Testpolitisk utvalg i Norsk Psykologforening, mener det neppe mulig å IQ-teste babyer i Norge. Foto: TV 2

– Høres skremmende ut

Men bare to uker senere, før rettsaken om omsorgen, da gutten fortsatt var ti måneder, brukte en psykolog nok en gang «Bayley III». IQ-scoren ble satt til 55. Diagnosen «F89: uspesifisert forstyrrelse av psykologisk utvikling» ble hovedargumentet da retten besluttet tvangsadopsjon.

– Det synes jeg hører skremmende ut slik du beskriver det, sier Egeland.

– Jeg tenker at da kan det høres ut som om det har gått galt flere steder. For hvis det da foreligger en type data som sier at her er det normalutvikling, så vil det være rart at retten har lagt til grunn at det faktisk var en skjevutvikling, fortsetter han.

Psykologspesialist Ester Solberg er enig

– Nei, det fremstår helt underlig, sier Solberg.

– Jeg har sett dette barnet, jeg har ikke sett at han er utviklingshemmet, jeg mener jeg har sett at han ikke er det.

Vil ikke la seg intervjue

Ringerike BUP, som var ansvarlig for den siste IQ testingen, finner det ikke hensiktsmessig å la seg intervjue av TV 2. De er heller ikke enig i at «Bayley III» er en IQ-test selv om den gir et IQ-mål. Men i en e-post oppsummerer de hvordan de utreder og vurderer spedbarn.

«Utredning av spedbarns utvikling gjennomføres i det norske sped- og småbarnsmiljøet (spesialisthelsetjeneste og barnevernsentre) som oftest ved bruk av den standardiserte og internasjonalt anerkjente utviklingstesten «Bayley Scales of Infant and Toddler Development III» (BSID III). Dette er en utviklingstest og ikke en evnetest. Identifisering av utviklingsvansker/forstyrrelser gjøres ofte ikke før et spedbarn er opp mot ett år gammel (10-12 mnd) eller eldre. Et spedbarn kan vise tilnærmet normal utvikling i tidlig spedbarnsalder og likevel senere bli identifisert med til dels alvorlige utviklingsavvik. En utviklingstest avgjør ikke alene eventuell diagnostikk av vansker. Det gjøres en legeundersøkelse og ikke minst en klinisk vurdering av barnet funksjonsnivå. Alle vurderinger som gjøres av spedbarn/barn er ferskvare, og det gjøres oppfølgende vurderinger av funksjon, utvikling og hensiktsmessighet ved tiltak.

– Han var jo en normal liten guttunge, ikke sant. Så blir han beskrevet som han er veldig skjevutviklet og alt er galt med ham. For meg rimer ikke dette
Ruth Ensby, babyens mormor.

Når det gjelder «Ages and Stages Questionnaire» er dette et kartleggingsverktøy (screening) som kan anvendes på helsestasjon/førstelinje-nivå som et supplement i screening av alle barns utvikling. Det verken erstatter eller overprøver en psykologisk utviklingstest (BSID III).»

Ringerike Bup ønsker heller ikke å svare på spørsmål knyttet til enkeltsaken om babyen i Hønefoss, til tross for at de er fritatt fra taushetsplikten. De trenger heller ikke å svare. I Norge er det fritt fram for en hver psykolog å bruke de testene de vil, uavhengig av om de er kvalitetssikret eller ikke.

– Det er ingen sentral myndighet som godkjenner et verktøy, sier Jens Egeland.

– Og situasjonen er nok slik at hadde man hatt det, så ville veldig mange av de verktøyene som brukes risikert og rett og slett ikke bli godkjent, fortsetter han.

Sylvia (44) og mannen Trond Rikard (40) føler de er utsatt for utilgivelig og umenneskelig behandling av barnevernet, etter at sønnen deres ble tvangsadoptert bort. Foto: TV 2
Sylvia (44) og mannen Trond Rikard (40) føler de er utsatt for utilgivelig og umenneskelig behandling av barnevernet, etter at sønnen deres ble tvangsadoptert bort. Foto: TV 2

– Var en normal guttunge

Foreldrene og besteforeldrene forstår ikke at retten kunne legge IQ-testen til grunn.

– Han var jo en normal liten guttunge, ikke sant. Så blir han beskrevet som han er veldig skjevutviklet og alt er galt med ham. For meg rimer ikke dette, sier Ruth Ensby, som er babyens mormor.

– Jeg synes det er veldig feil. Og det er dårlig gjort, sier faren.