KAN FÅ HJELP: Norske elever kan få hjelp av Forbrukerrådet dersom de opplever en konflikt med selskapet som arrangerer utveksling.
KAN FÅ HJELP: Norske elever kan få hjelp av Forbrukerrådet dersom de opplever en konflikt med selskapet som arrangerer utveksling. Foto: Colourbox

Slik kan Forbrukerrådet hjelpe utvekslingselevene

– Organisasjonene skal ha kontroll, være tilgjengelig for eleven og gjøre det de kan for å løse problemer, sier Forbrukerrådet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hvert eneste år drar flere tusen elever fra videregående skole på utveksling til utlandet.

I en rekke reportasjer har TV 2 omtalt hvordan norske ungdommer har fått et traumatisk møte med sin vertsfamilie, og mange forteller at de har fått alvorlige psykiske problemer etter utenlandsoppholdet.

Til tross for problemene sier mange av de TV 2 har snakket med at de ikke orket å klage direkte til utvekslingsorganisasjonene da de kom hjem til Norge. Årsaken var at de følte at de uansett ikke kom noen vei i dialogen med organisasjon, og at de var slitne etter mange måneder under stort press.

Ingen oversikt

Forbrukerrådet opplyser til TV 2 at de har mottatt to klager fra utvekslingselever det siste året, og i begge sakene meklet Forbrukerrådet mellom partene.

– Selv om vi ikke har mottatt mange konkrete klager er ikke problemer med utveksling et ukjent fenomen for oss. Vi vet at folk får problemer i forbindelse med utveksling, men vi har ingen konkrete tall som kan si noe om omfanget, sier kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Martin Skaug Halsos til TV 2.

Forbrukerrådet sier de kan bistå elever og familier som opplever en konflikt med selskapet de reiser med.

– Når det gjelder klagemuligheter så kan vi mekle i saken. Da tar vi kontakt med begge parter og forsøker å få en løsning basert på lov og andre opplysninger, sier Halsos.

Han sier det er vanskelig å gi konkrete eksempler på kontraktsbrudd, og at det avhenger av den individuelle avtalen med selskapet.

Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.
Martin Skaug Halsos, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet.

– Men organisasjonene må høre og ta imot klager. De skal ha kontroll, være tilgjengelig for eleven og gjøre det de kan for å løse problemer, sier Halsos.

Har du vært på utveksling, eller har erfaring fra bransjen, og har en historie å fortelle? Ta kontakt med TV 2s journalist her!

Norsk tradisjon

Forbrukerrådet fører ikke noe form for tilsyn med de 15 selskapene som er godkjent av norske myndigheter for utveksling. Dette er selskaper som må bli godkjent – for at elevene skal få støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet.

– Forbrukerrådet har ingen planer om å føre tilsyn med selskapene. Det vi eventuelt kan gjøre, er å ta en konkret samtale med hvert enkelt selskap om deres rutiner og oppfølging av elevene, sier han.

Å reise på utveksling andre året på videregående skole har nærmest vært en norsk tradisjon i flere tiår.

– Norske elever har vært på utveksling i mange år, og vi har ingen grunn til å tro at dette er en versting-bransje. Det er det ingen holdepunkter for å si, sier Halsos.

I en brukerundersøkelse publisert høsten 2016 kommer det frem at ti prosent av elevene som reiser på utveksling var misfornøyd med sin vertsfamilie.

Må rydde opp

Organisasjonen ANSA representerer norske studenter i utlandet. De har per i dag 257 medlemmer som er på utveksling på videregående skole.

ANSA opplyser til TV 2 at de har fått en del henvendelser fra utvekslingselever, og at det ofte omhandler kulturelle forskjeller, som har skapt vanskeligheter i forholdet mellom elev og vertsfamilie.

– Det er alltid trist når ikke forholdet med vertsfamilien fungerer. Hos oss kan elevene få hjelp hos en sosialrådgiver som er utdannet sosionom. Hun kan kontaktes under oppholdet eller når eleven kommer hjem. Vi forventer også at utvekslingsbyråene rydder opp og tar ansvar dersom forholdene tilsier at dette er nødvendig, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset til TV 2.

– Har norske elever for høye forventninger?

– Nei, det tror jeg ikke, men det kan være problemstillinger de ikke har reflekter nok over. Levestandarden er høy i Norge og det er ikke sikkert at man kommer til familier som har like gode økonomiske kår som det man er vant til hjemme. Det er en av flere sider ved oppholdet som man bør tenke over på forhånd. Men det skal jo ikke var skittent og uhygienisk. Da må man klage, og utvekslingbyrået må rydde opp. Elevene må ha gode muligheter til å varsle om noe ikke er bra, sier Bratset.

Mange norske elever reiser til USA på utveksling. Der mener ANSA at det kan være sjanse for å møte på kulturforskjeller man kanskje ikke er forberedt på. Blant det som kan være

– Norske elever kommer fra et sekularisert samfunn og da er overgangen til USA stor for enkelte som havner i familier hvor kristendom er en viktig del av kulturen. Det å gå i kirken hver søndag er veldig vanlig i USA. Vi har også hatt saker hvor elever har havnet hos mormonere. Det kan virke litt skremmende og enkelte tror de har havnet i en sekt, men det går jo stort sett veldig bra, sier Bratset.