Statens vegvesen har lagt et travelt år bak seg. Og kontrollvirksomheten har virkelig gitt resultater! Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen har lagt et travelt år bak seg. Og kontrollvirksomheten har virkelig gitt resultater! Foto: Statens vegvesen.

Anmeldte 1.007 førere – 8.300 tungbiler fikk kjøreforbud

Vegvesenet: – Enkelte førere tar for store sjanser

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesen på Østlandet anmeldte 1007 yrkessjåfører og ga over 8300 tungbiler kjøreforbud i løpet av 2016.

– Enkelte førere tar for store sjanser, sier leder for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Erik Wolff.

394 av de 1007 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Det er skremmende å tenke på at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier Wolff, i en pressemelding.

– Skuffende å avdekke

Han understreker at det kun er de groveste tilfellene av regelbrudd som blir anmeldt.

– De som har bommet litt på tidem får i høyden en advarsel. Det er de som vi mener har grove og bevisste overtredelser som blir meldt til politiet.

2.640 av de til sammen 8.332 kjøreforbudene kom som følge av overlast. 1.926 tunge kjøretøy ble stående fordi lasten var sikret for dårlig.

– Slikt er skuffende å avdekke. Last som faller av en traktor, et lasteplan eller et vogntog langs vegen, kan føre til store skader på andre trafikanter. Jeg håper vi ser en bedring når det gjelder dette i 2017, sier Wolff.

Advarer mot ulovlige bilverksteder

Særlig ansvar

Han er også skuffet over at førere som fraktet farlig last ikke gjorde det i tråd med regelverket. 125 fikk kjøreforbud og 38 ble anmeldt for brudd på disse reglene.

– De som for eksempel kjører brennbart eller eksplosivt materiale har et særlig ansvar i trafikken. De skal håndtere lasten på en forsvarlig måte og de skal merke bilen korrekt. På den måten vet nødetatene hva de kan forvente ved en eventuell ulykke eller utforkjøring. Uten riktig merking og forsvarlig håndtering, kan man sette andres liv og helse i fare, sier Wolff.

1.199 kjøretøy fikk gebyr for dårlige dekk eller manglende kjetting. 195 av disse var så dårlig skodd at de måtte stå igjen på kontrollplass til dekkene var skiftet.

60 prosent kjører med dekkfeil – vet det ikke selv

32.800 kontroller

– Selv om det blir høye tall når vi summerer hele året, så har vi sett en forbedring når det gjelder bruk av dekk og kjetting de siste årene. Det er tydelig at bransjen har tatt dette på alvor. Jeg tror også at de innskjerpede reglene og vår økte kontrollaktivitet har spilt positivt inn, sier lederen for Utekontrollseksjonen i Region øst.

Til sammen ble det registrert over 32.800 tungbilkontroller i de fem fylkene i Region øst i løpet av fjoråret. I gjennomsnitt tilsvarer det at det blir kontrollert 90 tungbiler hver eneste dag i Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus og Oslo. Men langt flere er innom for en kjapp sjekk på kontrollplassene i regionen, forteller Erik Wolff.

– De fleste blir vinket videre etter at vi har sjekket at dekkene ser fine ut og hørt at det ikke er noen lekkasjer eller feil ved bremsesystemet. De som havner i statistikken vår er mye grundigere kontrollert, sier han.

Plutselig dro sjåføren opp noe fra sokken sin...