POPULÆRT: Rundt 2000 norske ungdommer drar på utveksling mens de går på videregående. Mange har flotte opplevelser, men for enkelte blir det et mareritt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
POPULÆRT: Rundt 2000 norske ungdommer drar på utveksling mens de går på videregående. Mange har flotte opplevelser, men for enkelte blir det et mareritt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Selskapene som sender norske elever på utveksling kontrolleres ikke

Hvert år sendes over 2000 norske tenåringer på utvekslingsopphold i utlandet, men det føres ingen kontroll av selskapene som står bak. Det er opp til selskapene selv å melde inn kritikkverdige forhold.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske selskaper sender hvert år flere tusen elever fra videregående skole på utveksling til utlandet.

TV 2 har i flere reportasjer fortalt om ungdom som har hatt meget ubehagelige opplevelser i møte med sin vertsfamilie.

For enkelte elever har oppholdet gitt alvorlige psykiske problemer.

Ikke kontroll

Selskapene som sender norske elever til utlandet må være godkjent av norske myndigheter for at disse elevene skal få støtte til utvekslingen gjennom Lånekassen.

Det er Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) som har ansvaret for å godkjenne disse selskapene. SIU er underlagt Kunnskapsdepartementet.

I dag er det 15 selskap som er godkjent av norske myndigheter.

Men SIU gjør ingen ytterligere kontroll av selskapene etter at de er blitt godkjent.

– Det er ikke vårt ansvar å føre tilsyn over organisasjonene, men de er pliktig til å rapportere til oss om antall klagesaker som ikke har blitt løst på en tilfredsstillende måte, sier direktør ved SIU, Harald E. Nybølet til TV 2.

– Hvor ofte er selskapene pliktig til å melde inn om kritikkverdig forhold?

Direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Harald E. Nybølet.
Direktør ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Harald E. Nybølet.

– Dette gjøres i utgangspunktet når organisasjonene skal søke om fornyelse av godkjenningen fra SIU, men gjelder også underveis i den perioden godkjennelsen gjelder, sier Nybølet.

Fornyelse av godkjenning skjer hvert tredje år.

Basert på tillit

I forskriften fra Kunnskapsdepartementet står det: «Selskapene selv rapportere om hendelser fra enkeltpersoner som kan ha betydning for om vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte er oppfylt».

– Hvordan kan dere vite om kritikkverdige hendelser i forbindelse med utveksling?

– Systemet er basert på tillit, og vi forventer at organisasjonene følger det og rapporterer inn hendelser hvor rutinene har sviktet. Vi har ikke anledning eller kapasitet til å føre annen kontroll eller tilsyn med organisasjonene. Viser det seg at denne tilliten er brutt, så ser vi veldig alvorlig på det, sier Nybølet.

TV 2 har blant annet fortalt om Mathias (19) som ble låst inn i kjelleren av vertsfamilien, Tim (18) som ble plassert hos en psykotisk vertsmor og Kathrine (19) som ble truet av vertsfamilien sin.

– Burde sakene som er omtalt av TV 2 vært meldt inn til dere av organisasjonene?

– I lys av det som har kommet frem, så er dette saker som burde vært meldt inn. Det er ganske opplagt, sier Nybølet.

Nå skal SIU ta kontakt med alle organisasjonene.

– Vi vil kreve en redegjørelse for hendelsene som er omtalt. Basert på det som fremkommer gjennom disse redegjørelsene vil SIU vurdere hvilke konsekvenser dette skal få, og om noen av godkjennelsene skal trekkes tilbake, sier Nybølet.

Ti prosent misfornøyd

Etter at flere elever har fortalt sin historie til TV 2, har over 80 personer tatt kontakt med TV 2, og delt sine negative opplevelser fra utvekslingsoppholdet.

Mange er kritiske til hvordan vertsfamiliene blir valgt ut, og manglende hjelp og oppfølgingen fra selskapet de har reist med.

– Mange sier at de ikke får hjelp av organisasjonen i Norge, samtidig som det i mange tilfeller er vanskelig å varsle lokalt der de er. Er det gode nok varslingsmekanismer for elevene?

– For å få godkjenning må organisasjonene gjøre rede for at de har gode rutiner for å følge opp elevene mens de er på utveksling. Det er et krav at de skal ha en lokal kontaktperson. Å sikre en god, lavterskel varslingsmekanisme er noe vi vil diskutere videre med organisasjonene, sier Nybølet.

En brukerundersøkelse fra høsten 2016 viser at det er cirka ti prosent av utvekslingsstudenter som er misfornøyde med oppholdet hos vertsfamilien.

I de kvalitative tilbakemeldingene fra elevene kommer det frem problematiske historier fra dem som har hatt en dårlig opplevelse med sin vertsfamilie. I mange av disse situasjonene opplever også elevene innsatsen fra utvekslingsorganisasjonene som mangelfull, heter det i rapporten.

– Vi reagerer sterkt på de historiene som har kommet frem på TV2.no den siste uken. Det er sjokkerende opplevelser det fortelles om, og dette er ikke noe utvekslingselever skal oppleve, sier Nybølet.

– Enkelte har det ikke bra, og disse må fanges opp og ivaretas av organisasjonene de reiser med, sier Nybølet.

Skal vurderes

Han sier SIU nå har tatt direkte kontakt med selskapene som har vært involvert i sakene.

– Vi opplever at de ser meget alvorlig på situasjonen, og ønsker å unngå lignende historier i fremtiden, sier Nybølet.

SIU har også tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet for å diskutere saken. Det er departementet som fastsetter forskriften SIU jobber etter.

– Det kan være snakk om å revidere denne forskriften, og vi vil sammen med Kunnskapsdepartementet se om det er enkelte krav som må tydeliggjøres. Jeg kan foreløpig ikke si noe mer konkret om dette. Vi har tatt initiativ til et møte for å gå igjennom forskriften, men møtet er ikke berammet ennå, sier han.

Kan trekke godkjenning

SIU har hatt ansvar for å godkjenne selskapene siden 2014, og ingen godkjenninger har blitt trukket tilbake i den perioden.

– Dersom det blir et stort antall saker som viser svikt i rutinene kan SIU trekke godkjenningen, sier Nybølet.

Kommunikasjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Anne Kristin Hjukse, sier til TV 2 at det ikke per nå foreligger konkrete planer om regelendringer.

Hun understreker imidlertid at de vil se på initiativet fra SiU og vurdere et eventuelt forslag om revidering eller tydeliggjøring av eksisterende forskrift.