Vil gi EU-barn mindre barnetrygd

BRUSSEL (TV 2): I Litauen betyr full norsk barnetrygd og kontantstøtte mer enn en gjennomsnittlig årslønn. Regjeringen forsøker nå å fjerne eller redusere trygdeytelser til arbeidsinnvandrere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På grunn av EØS-avtalen kan ikke Norge uten videre endre reglene for tildeling av trygd til innbyggere fra EU-land.

Tirsdag var arbeidsminister Anniken Hauglie i Brussel for å lobbe for at Norge i det minste skal kunne justere nivået på for eksempel barnetrygd og kontantstøtte.

– Vi ser at de ytelsene utgjør en veldig stor andel av en inntekt i disse landene og vi ønsker å diskutere muligheten for å justere de ytelsene ned til det kostnadsnivået som er i de landene, sier Hauglie til TV 2.

Lobber barnetrygden ned

Tirsdag var hun i Brussel for å møte den belgiske EU-kommissæren Marianne Thyssen, som er ansvarlig for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker i EU-kommisjonen.

Misnøye med velferdsgoder for arbeidsinnvandrere var en av årsakene til at flertallet av britene stemte for Brexit. Nå foregår det en debatt innad i EU om velferdsturisme og trygdeeksport.

Vil skjerme barn

Thyssen er åpen for at Norge kan stramme inn på enkelte trygdeytelser, men er skeptisk til å fjerne eller redusere ytelser som gjelder barn.

– Hvis de bidrar med skatt så har de rett til de samme ytelsene, så derfor er det rettferdig å beholde de reglene vi har nå, sier EU-kommissær Thyssen til TV 2.

Tilsvarer årslønn i Øst-Europa

I Polen utgjør full barnetrygd og kontantstøtte 95 prosent av en gjennomsnittlig årsinntekt. I Litauen representerer ytelsene hele 122 prosent av gjennomsnittlig årsinntekt.

I Norge utgjør de samme ytelsene bare 15,8 prosent av gjennomsnittslønna.

Det utbetales i overkant av 2 milliarder kroner i trygdeytelser til utenlandske statsborgere i året. I 2016 jobbet det 150.000 arbeidsinnvandrere i Norge.

Optimistisk, tross alt

Etter møtet med EU-kommissæren var arbeidsministeren fortsatt optimistisk med tanke på å få redusert trygdeeksporten fra Norge.

– Uansett signalene fra Thyssen så er dette en pågående debatt i Europa. Det er viktig å påvirke så godt vi kan , for å få fram at justering av ytelsene på nivå med kjøpekraften er veien å gå.

I løpet av våren legger arbeidsministeren fram en stortingsmelding om utbetaling av trygdeytelser til utenlandske statsborgere