eksklusivt tv 2-intervju

Tidligere arbeidsminister innrømmer: – De norske ledighetstallene er sminket

Robert Eriksson mener at det er en stilletiende politisk enighet i Norge om å bruke en ledighetsstatistikk som ikke forteller hele sannheten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Frem til desember 2015 var Robert Erikssen (Frp) en av Erna Solbergs betrodde statsråder.

Som arbeidsminister var han kjent for å være klartalende og ærlig, men Eriksson innrømmer at han brukte det han betegner som sminkede ledighetstall.

– Man har valgt en måte å føre statistikken på som er både upresis og unøyaktig. Det er i hvert fall en klar sminking av sannheten.

– Du var selv arbeidsminister i to år og brukte de samme sminkede tallene. Hvorfor gjorde du det?

– Fordi det var de tallene man hadde å forholde seg til. Det har i mange år eksistert to måter å føre statistikken på. Det var derfor jeg så et behov for å gjennomgå alle velferdsordningene i landet, sier Eriksson.

De to tallene Eriksson viser til er NAV og SSB sine tall. Ifølge NAV er den registrerte ledigheten på 2,8 prosent, eller 3,6 prosent hvis man tar med arbeidssøkere på tiltak. Ifølge SSB er ledigheten på 4,9 prosent.

Erikssons poeng er at disse statistikkene utelukker store grupper som han mener burde vært inkludert i ledighetsstatistikken.

88.000 tas ikke med i statistikken

Siden i fjor høst har TV 2 fulgt 550 arbeidsledige. De siste dagene har vi satt søkelyset på hvor mange som står uten arbeid, men som ikke blir inkludert i de offisielle ledighetstallene i Norge.

Søndag fortalte vi hvordan 88.000 av de 143.000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger får opplyst av NAV at de er arbeidssøkere. Likevel tas de ikke med i statistikken. Ifølge NAV er årsaken at de følger internasjonale kriterier når statistikken utformes.

– Hvis du går på arbeidsavklaringspenger, er du arbeidsledig. Hele hensikten med ordningen er at du skal tilbake til arbeidslivet, sier Eriksson.

– Ledigheten er mellom 7 og 8 prosent

Ifølge den siste pressemeldingen fra regjeringen er ledigheten på 2,8 prosent, eller 78.556 personer. I tillegg går 19.950 arbeidssøkere på tiltak.

Mandag presenterte TV 2 et regnestykke som viser at ledigheten i Norge kan være så høy som 7,8 prosent, eller 223.165 personer.

– Det virker som et realistisk tall. Basert på de opplysningene jeg satt på den gang, vil jeg tro at den reelle arbeidsledigheten i Norge ligger på mellom syv og åtte prosent.

Legger skylden på Gro

Robert Eriksson gir Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet skylden for at systemet er som det er.

– På et tidspunkt opplevde Brundtland-regjeringen nærmere 200.000 arbeidsledige. Politikken handlet om å sette folk på tiltak, og på den måten ble færre registrert som ledige, sier han.

– Det er vel ikke bare Arbeiderpartiet som må ta skylden for det?

– Nei. Hele det politiske Norge har vært med på å lage ordningene. Vi må spørre oss om måten fører statistikk gir det riktige bildet, eller om det er gir et politisk korrekt bilde. Dessverre tror jeg at det gjør det siste, sier Eriksson.

– Regjeringen må ta ansvar

TV 2 har vært i kontakt med Gro Harlem Brundtland og forelagt henne påstandene fra Robert Eriksson. Hun ønsker ikke å kommentere saken. I stedet viser hun oss til dagens Arbeiderpartiets ledelse.

Ap-nestleder Hadia Tajik er kjent med at denne måten å registrere arbeidsledighet har blitt brukt av mange regjeringer. Likevel mener hun det blir galt å legge skylden på Gro Harlem Brundtland.

– Det er kreativt av Robert Eriksson å skylde på Brundtland, men det er de som til enhver tid sitter i regjering som har mulighet til å ta stilling til hvordan de vil presentere situasjonen. Dette får han ta ansvar for selv, sier Tajik.

Hauglie: – Jeg har aldri sminket tallene

Vi har vist arbeidsminister Anniken Hauglie reportasjen med Robert Eriksson.

– Han må nesten stå for det han sier selv. Jeg kommenterer de tallene vi har, både på den registrerte ledigheten, de som er på tiltak, hvor mange som er på arbeidsavklaringspenger, så vi har ingen hemmeligheter rundt de tallene, sier Hauglie.

– Eriksson kaller det sminkede tall. Er du enig i den karakteristikken?

– Jeg har aldri sminket tallene – tvert om.

– Du bruker jo de samme tallene?

– Vi offentliggjør alle tallene som kommer fra NAV og SSB. Vi er veldig åpne om hvilke tall som gjelder, og de skjuler vi aldri, svarer ministeren.