Kollegene til Mahad: – Vi er livredde for å miste ham

På jobben til Mahad Adib Mahamud frykter de å miste god kollega. 30-åringen er verdifull fordi han innehar spesielkompetanse som kan redde liv i en kritisk situasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Mahad gjør jobben sin veldig, veldig bra. Han er samvittighetsfull, han har ikke fravær, er alltid presis og er i godt humør, beskriver Mette Sandnes, leder ved infeksjonsavdelingen på Ullevål universitetssykehus.

– Vi er livredde for det som skal skje nå, og vi er livredde for å miste han, legger hun til.

Bioingeniør Mahad Adib Mahamud (30) har jobbet ved avdelingen i tre år. I april i fjor ble han fratatt statsborgerskapet sitt fordi UDI mener at han løy om bakgrunnen sin da han kom til Norge for 17 år siden. Mens han selv hevder at han er fra Somalia, mener norske myndigheter at han egentlig kommer fra Djibouti.

Utlendingsmyndighetene sier at deres vedtak er fattet etter en politietterforskning og en grundig saksbehandling.

Mahads advokat bestrider ikke at utlendingsmyndighetene har brukt mye ressurser på saken, men sier dokumentasjonen ikke er holdbar som bevis.

– Vi mener at det er gode muligheter for å vinne i retten. Norske myndigheter har valgt feil sak for å statuere et eksempel, sier advokatfulmektig Elise Nygård .

– Men utlendingsmyndighetene sier de har gjort en grundig saksbehandling?

– Det er ikke vår oppfatning at det har vært en grundig vurdering. Vi bestrider ikke at norske myndigheter har lagt ned mye ressurser, men det har ført til løse og usammenhengende anførsler. Forsøkt på å skaffe bevis, kan ikke veie opp på mangel på bevis, sier advokaten.

Skal behandles i retten

Politiet orienterte ledelsen ved Oslo universitetssykehus i desember om tilbaketrekkelsen av Mahads statsborgerskap, og at han som følge av dette ikke lenger har arbeidstillatelse i Norge.

Kollegene håper han kan stå i jobben i første omgang til rettssaken starter 21. februar.

Oslo tingrett som skal beslutte om utlendingsmyndighetenes vedtak om å trekke tilbake statsborgerskapet er av 30-åringens er ugyldig.

I motsatt fall må han leve som statsløs i Norge, fordi djiboutiske myndigheter benekter at han kommer fra landet. Mahad har allerede miste pass, personnummer og alle rettigheter i Norge. Pensjonspoengene har har opptjent på Ullevål er også tatt fra ham.

Saken har vekket sterke reaksjoner, og mange har skrevet under opprop om å la Mahad få beholde statsborgerskapet.

Har spesialkompetanse

Mandag kastet også fagforeningen NITO seg inn i saken.

– Det eneste riktige og anstendige er å la ham bli, sier NITO-president Trond Markussen i en pressemelding.

De uttaler seg med forbehold om at de ikke kjenner alle detaljene i saken.

At Mahad mister jobben som bioingeniør ved Ullevål Universitetssykehus er problematisk av flere årsaker, mener kollegene.

– Han er en av fem personer i hele Norge som er i stand til å sette i stand dette laboratoriet dersom vi får ebola eller en annen alvorlig smittesituasjon, sier Sannes.

Reagerer på intervju

Advokatfullmektig Elise Nygård mener det er gode sjanser for at klienten hennes får tilbake statsborgerskapet etter rettssaken. Det samme har flere profilerte advokater tidligere uttalt, blant andre Mette Yvonne Larsen og Mads Andenæs.

– Vi mener at det samlede bevisbildet underbygger Mahads forklaring, sier Nygård.

Hun reagerer på at UNE bruker et intervju som er gjort med Mahads avdøde far etter at han fikk hjerneslag som bevis. Ifølge UNE sier faren at Mahad er fra Djibouti, mens han tidligere har oppgitt Somalia.

Vil domstolsbehandle

Pengeoverføringer til Djibouti og to reiser til landet er andre forhold som ligger til grunn for at UNE gjorde endelig vedtak om å oppheve statsborgerskapet i april i fjor.

UDI har fått tilbud om å stille til intervju, men viser til en pressemelding der de blant annet skriver «I denne saken fattet i 2015 UDI vedtak om tilbakekall av statsborgerskap samt varig utvisning fra Norge. Vedtaket ble påklaget til Utlendingsnemnda, som fattet endelig vedtak i april 2016».

De understreker at saken bygger på omfattende dokumentasjon.

TV 2 har tidligere fortalt at har UDI får beholde de rundt 200 stillingene de fikk under asylkrisen, mot klare føringer fra Listhaug om at de skal gå igjennom gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl.

I løpet av våren skal Stortinget vurdere hvorvidt det er UDI eller domstolene som skal behandle denne typen utlendingssaker. I dag ligger ansvaret hos UDI.