UNDER FORVARING: Anders Behring Breivik blir trolig sittende resten av livet i fengsel etter angrepene 22. juli. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.
UNDER FORVARING: Anders Behring Breivik blir trolig sittende resten av livet i fengsel etter angrepene 22. juli. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.

ankesak avsluttes denne uken:

Derfor mener Breivik at han behandles nedverdigende

SKIEN (TV 2): Selv med besøksvenn, daglig kontakt med en rekke personer og en rekke spesialtiltak, mener massedrapsmannen Anders Behring Breivik (37) at han er isolert.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De neste to dagene står det foreløpig siste slaget om Breiviks soningsforhold i gymsalen i Telemark fengsel avdeling Skien.

Forrige uke forklarte Breivik og en rekke vitner seg om hvilke soningsforhold 22. juli-terroristen har levd under i årene etter det verste terrorangrepet på norsk jord i moderne tid.

DIREKTE: Få siste nytt om rettssaken i vårt direktesenter fra klokken 08.45 tirsdag.

Oslo tingrett slo i fjor fast at den utstrakte bruken av håndjern og nakenvisiteringer utgjorde et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 3, mens artikkel 8, som blant annet omhandler brev- og besøkskontroll, ikke var brutt.

Begge parter anket dommen.

I gymsalen, som har fungert som Borgarting lagmannsrett, har samtlige ansatte og tidligere ansatte i Ila og Skien fengsler uttalt at de ikke har sett tegn til isolasjonsskader eller overgrep.

– Breivik har fått en oppfølging uten sidestykke, sa fengselslege Bjarne Haukeland ved Ila fengsel i sitt vitnemål.

Hevder han er skadet og sær

Breivik selv hevdet han hadde store soningsskader og at han ble «særere og særere, og mer radikalisert» som følge av for lite «betydningsfulle» relasjoner.

Staten, representert av regjeringsadvokatene, hevdet derimot at ingen ting, verken psykiatriske rapporter eller observasjoner i det daglige, tyder på at Breivik har lidd noen urimelig overlast under soningen.

Jevnlige møter med en besøksvenn, besøk av prest, utstrakt kontakt med ansatte i fengselet og at han har fått et tilpasset studieopplegg, ble trukket frem som eksempler på at det gjøres mye for å tilrettelegge soningsforholdene.

Årlig brukes det mer enn 5,2 millioner kroner på Breiviks opphold i fengsel.

Avviser isolasjon og menneskerettsbrudd

– Disse soningsforholdene er ikke noe menneskerettighetsbrudd slik vanlige folk oppfatter det, ei heller i juridisk sammenheng. Soningsforholdene er utpreget humane og respektfulle, hevdet regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Onsdag skal Breiviks prosessfullmektige, advokat Øystein Storrvik holde sitt sluttinnlegg. Breivik mener konklusjonen må bli at både artikkel 3 og 8 i EMK er brutt.

– Siden alle personene han har kontakt med er profesjonelle aktører, er han ikke i en situasjon der han kan oppnå fortrolighet eller utvikle ordentlige relasjoner, hevdet Storrvik i retten.

I sluttprosedyren fremheves følgende argumenter for at også Borgarting lagmannsrett må dømme Staten for å ha utsatt Breivik for «umenneskelig eller nedverdigende» behandling som nenvt i EMKs artikkel 3.

Storrvik har fokusert på at Breivik skal inneha en «mental sårbarhet» fengslene ikke har tatt hensyn til.

 • Omfattende bruk av tvangsmidler i form av håndjern med tilhørende gripemanøver, daglige nakenransakelser og hyppig bruk av kroppsundersøkelser med metalldetektor. (Ila fengsel, frem til 9.september 2014)
 • Omfattende isolasjon, inkludert streng brevkontroll på Ila, og kun fem minutters møte med sin mor uten fysiske hindre. Dette besøket var det siste møtet han hadde med sin mor før hun døde i mars 2013.
 • Breivik har vært helt avskåret fra kontakt med medfanger.
 • Han mottar ikke besøk av ikke-profesjonelle aktører.
 • Økt kontakt med fengselsbetjenter avhjelper ikke isolasjonen, fordi det er kontakt av profesjonell karakter.
 • Selv om tvangsmidler og nakenransakelser avtok etter flytting til Skien fengsel, mener saksøker at det totale «isolasjonstrykket» er opprettholdt.
 • Godkjenningsregimet for besøk er i praksis så strengt at det hindrer besøk. (Breivik får ikke lov til å ta i mot besøk fra personer han har kommet i kontakt med etter terrorangrepene.)
 • Besøk av advokat skjer ikke på besøksrom, men med gitter mellom. Frem til høsten 2016 måtte Breivik og Storrvik snakke sammen gjennom glassvegg.

Dette er hovedargumentene Storrvik vil presentere som bevis for at brev- og telefonkontrollen innebærer brudd på menneskerettighetene og at de bør lempes på.

 • Brevkontrollen går lenger enn det som er nødvendig i et demokratisk samfunn.
 • Innsattes eneste mulighet til å korrespondere med omverdenen er ofte gjennom brev.
 • Breivik er forhindret fra å korrespondere med en rekke mennesker, og gis dermed ikke adgang til å bygge relasjoner.
 • Begrunnelene for å stanse brev er i stor grad likelydende og dreier seg om å forhindre nettverksbygging. Storrvik vil hevde at det i liten grad gjøres konkrete vurderinger av innhold.
 • I en periode ble Breivik helt avskåret fra å sende ut brev, uten at hvert enkelt brev ble vurdert.
 • Storrvik vil legge ned påstand om at brevkontrollen for hele perioden innebærer en krenkelse av artikkel åtte. Subsidiært bes retten slå fast at perioden det var full stans i brevsendingen, samt stans av konkrete brev utgjør en krenkelse av menneskerettighetene.

Regjeringsadvokatens sluttprosedyre kan du følge direkte i vårt livesenter fra klokken 09.00 tirsdag, mens advokat Storrvik skal holde sitt sluttinnlegg onsdag.