ULOVLIG: Et varselskilt over E-18 ved Hjortneskaia i Oslo viser at på grunn av akutt luftforurensing er det innført et generelt forbud mot å bruke dieselbiler i hovedstaden tirsdag.
ULOVLIG: Et varselskilt over E-18 ved Hjortneskaia i Oslo viser at på grunn av akutt luftforurensing er det innført et generelt forbud mot å bruke dieselbiler i hovedstaden tirsdag. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Dette gjør dieselluften med lungene dine

Å puste forurenset byluft kan i verste fall gi personer med lunge, hjerte- og karsykdommer hjerteinfarkt og slag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo kommune har varslet at det tirsdag blir forbudt å kjøre dieselbiler på kommunale veier.

Det er varslet forbud fordi det er ventet et svært høyt nivå av luftforurensning, som kan gi alvorlige helseskader.

Kjøreforbudet gjelder hele det kommunale veinettet. Det vil si at forbudet ikke vil gjelde på veier som er statlige.

De statlige veiene i Oslo inkluderer blant annet Ring 3, E6, E18, og deler av Ring 1. Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder.

Bilførere som bryter forbudet kan risikere å bli bøtelagt opp til 1.500 kroner.

Hjerteinfarkt

Ifølge forsker ved Folkehelseinstituttet, Marit Låg, er det først og fremst skadelig for de som allerede er syke.

– Farlig høye nivåer av luftforurensning vil gi personer som fra før har en sykdom i luftveiene, eller hjerte- og karsykdom, økt risiko for å bli syke. De som har astma vil ha økt risiko for anfall, og de som har en hjerte- og karlidelse vil ha økt risiko for hjerteinfarkt og slag, sier Låg til TV 2.

Forurensning på grunn av diesel kan gi to ulike problemer.

– Svevestøvet og gassene ved dieselforurensning vil kunne gi en direkte betennelsessituasjon i lungene. Disse stoffene vil så kunne gå over i sirkulasjonen og blodsystemet, som igjen kan påvirke andre organer som hjertet, sier Låg.

I tillegg vil den forurensede luften gjøre at det kommer skadelige partikler direkte i kroppen.

– Det kan også skje at man puster inn den forurensede luften, og komponenter på partikler kan også spre seg direkte i sirkulasjonen, sier Låg.

Hoste, irritasjon og tungpusthet

Avdelingslege og professor ved øre-, nese- og halsavdelingen på Sørlandet sykehus, Sverre Steinsvåg, sier til TV 2 at tirsdagens varslede luftforurensning kan gi mye ubehag.

– Det vil først og fremst syntes at det er mye forurensning på hvordan luften ser ut. Dieselpartiklene vil gi en akutt betennelsesforandring når de kommer ned i lungene. Folk vil så kunne oppleve at det er en irritasjon i lungene, det kan gi hoste, tungpusthet, et ubehag og følelse av å ikke få nok luft, sier Steinsvåg.

Han understreker at det først og fremst til være en trussel mot de som allerede er hjerte- og lungesyke.

– Folk som har astma og kols er spesielt utsatt, sier Steinsvåg.

Helseskadene ved høy forurenset luft er umiddelbare.

– Det gir konkret ubehag der og da. Langtidsskadene er det knyttet usikkerhet til, men dette er et økende helseproblem, mener avdelingslegen.

Han viser blant annet til at det er mer tungtransport enn før, og at økt trafikk gjør at dieselkjøretøy står lenger på mindre områder.

– Barn er spesielt utsatt

For barn med luftveisproblemer er det knyttet ekstra bekymring.

– Barn er spesielt utsatt. Deres lunger er mer sårbare og de kan i mindre grad beskytte seg selv. De kan for eksempel bli sittende utendørs i barnehagen og får en helt annen eksponering, sier Steinsvåg.

Hvor dårlig luftkvaliteten blir tirsdag avhenger av flere faktorer.

– Det kommer an på lokale forhold, temperatur og trafikktettheten. Det vil ha en umiddelbar effekt å nekte dieselbiler å kjøre på enkelte veier, mener han.

Betydelig risiko

Luftkvaliteten i Oslo var mandag så dårlig at den utgjorde en betydelig helserisiko.

Forbudet varer i første omgang fra tirsdag klokken 06.00-22.00.

Bare Ålesund var verre der kvaliteten utgjorde en alvorlig risiko. I resten av landets større byer var luftkvaliteten slik at den enten utgjorde liten eller moderat helserisiko, fremgår det av Luftkvalitet.no

På denne siden kan publikum hele tiden følge hvor forurenset luften er.

– Vi regner med at mange vil følge nøye med på varslet for luftkvalitet utover dagen og tirsdag. Vi er også veldig spent. Det vi håper, er at varselet ikke blir rødt i morgen, og at mange nok lar dieselbilen stå hjemme til at vi klarer å komme oss under den skadelige grensen. Da er det mange mennesker som kommer til å få en mye bedre dag, sier kommunikasjonssjef Christine F. Solbakken i NILU til NTB.

Nitrogendioksid (NO2) - Forurensning:

  • Hovedkilden til NO2 er veitrafikk, og det er spesielt dieselbiler som har høyt utslipp.
  • Nivåene av NO2 i uteluft varierer betydelig i løpet av dagen, ved ulike årstider, år og steder. I byområder er konsentrasjonen av NO2 avhengig av meteorologiske forhold, tilførsel av ozon samt trafikkmengde og -sammensetning. På kalde dager med lite vind blir konsentrasjonen spesielt høy.
  • Ved inhalasjon trenger mesteparten av gassen ned i de nedre luftveier hvor 70 til 90 % blir absorbert. Matematisk modellering av NO2-avsetningen i luftveiene viser at mesteparten av gassen vil bli deponert i overgangen mellom de minste luftveier og gassutvekslingssonen i lungeblærene. I tråd med dette er det der de mest omfattende skadene observeres.
  • NO2 eksponering fører til skade på cellemembranen som følge av oksidativ skade på fettstoffer i cellemembranen og endret metabolisme av antioksidanter. Dette kan utløse betennelsesreaksjoner, celledød og tap av lungefunksjon. Noen områder i lungene kan også bli mer mottagelige for effekter av annen luftforurensning.

Kilde: Folkehelseinstituttet