Jusprofessor mener vedtaket mot Mahad (30) er ugyldig

Jusprofessor Mads Andenæs er sikker på at Sylvi Listhaug og norske myndigheter vil tape dersom Mahad Adib Mahamud, som er fratatt sitt norske statsborgerskap, tar saken til retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag kveld kunne TV 2 Nyhetene fortelle historien om 30 år gamle Mahad. Han kom alene til Norge som 14-åring. 30-åringen er utdannet bioingeniør og jobber på Ullevål sykehus, han har stiftet familie og har bygd hus i Nittedal.

Med andre ord: Han levde et godt liv i Norge inntil for kort tid siden.

UDI mener at han løy seg til norsk statsborgerskap. Mahad har dokumenter som viser at han er fra Somalia, men UDI påstår at han kommer fra nabolandet Djibouti. Det benekter djiboutiske myndigheter, som ikke vil godta at han sendes dit.

Dermed må han leve som statsløs i Norge, uten noen rettigheter.

– Jeg kan ikke gå til lege om jeg blir syk. Jeg har ikke personnummer som kan bevise hvem jeg er, sier 30-åringen til TV 2.

Da folk flyktet under krigen og senere i de gamle kommuniststatene ble mange fratatt sitt statsborgerskap for å hindre de i å bevege seg fritt. Det er bakgrunnen for at europeiske land senere har inngått konvensjoner for å hindre at folk blir statsløse.

– Ugyldig vedtak

Innvandringsminister Sylvi Listhaug har gitt UDI mer penger for å undersøke gamle saker, ta de som har jukset, og sende dem ut – uansett hvor lenge de har vært i landet.

– Det forholdet vi ser i denne saken, slik det forklares av innvandringsministeren, er ikke nok til å engang overveie å bryte konvensjonen, sier jusprofessor Mads Andenæs, som er Norges fremste ekspert på dette juridiske området.

Kan kun brukes unntaksvis

Det Andenæs snakker om er Europakonvensjonen nr. 166 artikkel syv, som ble tatt opp i norsk lov i 2009. Der står det at statsborgerskapet kan inndras ved «svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortielse av relevante fakta vedrørende søkeren».

Det presiseres at man helt unntaksvis kan frata personer statsborgerskap hvis det medfører at vedkommende blir statsløs. Derfor mener Andenæs at vedtaket mot Mahad er ugyldig.

– Denne praksisen er strengere enn i noe annet land, og hvis man først skal gå så langt, må man ha et annet mål enn å score politiske poeng i en valgkamp, sier Andenæs.

Har ikke sett lignende i Norge

Andenæs forklarer at det vil være nærmest umulig å opprettholde inndragelsen av statsborgerskapet til Mahad, både på grunn av internasjonale konvensjoner og norsk lov og rettspraksis.

– For det første så ligger bevisbyrden på myndighetene. Det er svært vanskelig å føre beviser for en 17 år gammel sak. Etter hva jeg forstår, er de langt unna å kunne føre tilstrekkelige beviser. For det andre må man ta forholdsmessige hensyn. Han har familie og jobb i Norge, noe som må veie tungt og som gjør vedtaket grovt urimelig, sier Andenæs, som sier at han aldri har sett noe lignende i Norge før.

Denne praksisen er strengere enn i noe annet land, og hvis man først skal gå så langt, må man ha et annet mål enn å score politiske poeng i en valgkamp, sier Mads Andenæs.
Denne praksisen er strengere enn i noe annet land, og hvis man først skal gå så langt, må man ha et annet mål enn å score politiske poeng i en valgkamp, sier Mads Andenæs.

– Det han sier er hentet rett fra boka, men spørsmålet er om alle leser boka, sier Mahad.

Justisdepartementet er helt uenig med jusprofessoren. I en SMS til TV 2 skriver de følgende:

– Rent generelt, uten å gå inn i den aktuelle enkeltsaken, er det slik at det ikke er brudd på konvensjonen når noen mister et statsborgerskap de har fått på uriktig grunnlag. Det gjelder også hvis vedkommende blir statsløs. De mister altså et statsborgerskap de aldri skulle hatt.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ønsket ikke å stille til intervju i denne saken.