«Det vil på kort sikt drepe mange sykkelritt og på lang sikt ruinere hele sykkelsporten»

Sykkelpresidenten mener Vegdirektoratet er i ferd med å ruinere hele sykkelsporten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vegdirektoratet har ledet et arbeid for å styrke sikkerheten rundt norske sykkelritt og krever blant annet økt opplæring av de frivillige vaktmannskapene som skal dirigere trafikken. Blir dette en realitet vil konsekvensene bli alvorlige, mener Harald Tiedemann Hansen.

Dette gir sykkelforbundet beskjed om i et usedvanlig krast brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Der skriver sykkelpresidenten blant annet dette:

«…foreslått læreplan vil på kort sikt drepe mange sykkelritt og på lang sikt ruinere hele sykkelsporten.»

- En katastrofe

- Det er en katastrofe for norsk sykkelsport, sier en alvorlig Tiedemann Hansen til TV 2.

Bakgrunnen for saken er dette:

Sist sommer trådte vegtrafikkloven § 7 b - og forskrift om sykkelritt på veg - i kraft. Der står det at privatpersoner som har bestått opplæring kan trafikkregulere under sykkelritt. Tidligere var det bare politiet som hadde denne myndigheten. I høst startet en arbeidsgruppe - ledet av Vegdirektoratet - med å få på plass innholdet i en plan for opplæring. Den er nå klar og oversendt samferdselsdepartementet.

Innholdet her får sykkelforbundet til å steile. Frivillige vakter i sykkelritt - som skal bidra med å regulere trafikken - må på skolebenken i timesvis for å få godkjennelse til å utføre denne jobben.

Tiedemann Hansen er ikke uenig i at det må opplæring til, men mener det er lagt opp til et altfor omfattende opplegg som vil kvele dugnadsånden og som vil bli dyrt for sykkelarrangørene.

-Det som er kritisk for oss er innholdet i læreplanen. Den er for omfattende for en frivillig organisasjon som sykkel. Her legges det opp til en opplæring som går langt utover det som er nødvendig for å arrangere sykkelritt.

Bekymret for Tour of Norway og Fjords

Tiedemann Hansen møter imidlertid liten forståelse hos Vegdirektoratet. De peker på at det i sin tid var sykkelforbundet som ønsket å få regulert at man kan ha sivile vakter til å drive med trafikkregulering, og mener at de nå har fått den muligheten de etterlyste.

- Vi er opptatt av trafikksikkerhet og må ta hensyn til alle som ferdes på veien, det gjelder ryttere, trafikkvaktene og andre gående. Da må de som skal regulere trafikken ha kompetanse. Dette er en viktig oppgave. Da tenker vi at ni timers opplæring for de som skal dirigere trafikken og 16 timer for de som skal kjøre motorsykkel, er overkommelig. Det må vi ha for å ivareta sikkerheten, sier Ingrid Heggebø Lutnes, trafikant- og kjøretøydirektør i Vegdirektoratet.

Sykkelforbundet frir til Ketil Solvik-Olsen, som de håper vil ta hensyn til deres innspill.

- Hvis dette blir gjennomført så er det kritisk for mange hundre sykkelarrangementer, advarer Tiedemann Hansen.

- Sesongen er rett rundt hjørnet. Vi snakker om 15-20.000 vakter som må læres opp i løpet av tre måneder. Det er ikke gjennomførbart. Det er ikke mulig, legger han til.

I verste fall kan dette også få konsekvenser for store ritt som Tour of Norway og Tour des Fjords, ifølge sykkelforbundet. Dette fordi de sivile motorsyklene som følger rittene ikke får lov til å kjøre med blinkende lys. Uten en slik tillatelse mener de at sikkerheten ikke ivaretas.

- Jeg er alvorlig bekymret for situasjonen, sier Tiedemann Hansen.

Føler seg er overkjørt

Sykkelpresidenten er også kritisk til at forbundet ikke har blitt invitert inn i arbeidsgruppen som har overlevert denne innstillingen til Samferdselsdepartementet.

- Vi har fått en læringsplan tredt nedover hodet, som er langt unna det som var politikernes forutsetning i stortingsvedtaket i vår. Dette skulle skje i samarbeid med oss, men vi har overhodet ikke blitt hørt. Det har vært en overkjøringsprosess fra Vegdirektoratet som vi er helt sjokkert over. Ikke får vi sitte ved bordet og innspillene våre blir neglisjert, tordner han.

Dette kjenner ikke Heggebø Lutnes seg igjen i. Hun peker på at sykkelforbundet var med da loven ble utarbeidet i fjor vår, og at det har vært dialog og møter gjennom arbeidet med det som har blitt en omstridt læreplan. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Samferdselsdepartementet, Politidirektoratet, Politiet, Regionvegkontorer og Vegdirektoratet.

- Det er vi som har myndighet på trafikkompetanse, så det er helt naturlig at vi legger til rette for opplæringen, sier trafikant- og kjøretøydirektøren.