Politiet slaktes:

Ung jente utsatt for overgrep – saken lå urørt i to år

ÅLESUND (TV 2 Nyhetene): Politijurister i Møre og Romsdal får flengende kritikk for å ha latt grove overgrepssaker blitt liggende urørt i flere år. Nå risikerer de selv å bli etterforsket.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

• Ferdig etterforsket overgrepssak lå hos politijurist i to år.

• Seksuelt overgrep mot barn under 14 år lå ferdig etterforsket hos jurist i ett år.

• Ferdig etterforsket voldtekt lå på pulten til påtalejurist i ett år.

• Tiltale i bedragerisak lå urørt hos politiadvokat i ett år.

Dette er bare noen av punktene som listes opp i en oppsiktsvekkende rapport fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter etter en inspeksjon i Møre og Romsdal politidistrikt i fjor høst.

– Det vi har lagt stor vekt på, er at de er veldig seine med de prioriterte sakene som sedelighet og vold i nære relasjoner. Vi lite tilfreds at de blir liggende lenge uten at de gjør noe med det, sier fungerende førstestatsadvokat Magne Nyborg til TV 2 Nyhetene.

– Uakseptabelt

Riksadvokaten er nådeløs i sin tilbakemelding.

– Det er ikke til å komme forbi at inspeksjonsrapporten beskriver svakheter og svikt i rutiner ved flere sider av straffesaksbehandlingen, noen av dem gjennomgående fra tidligere inspeksjoner. Dessuten omhandles til dels alvorlige mangler i behandling av enkeltsaker, skriver Riksadvokaten, og trekker spesielt frem saken der et seksuelt overgrep mot et barn under 16 år ble liggende ferdig etterforsket hos politijurist i over to år før den ble sendt til statsadvokatembetet med forslag om tiltale.

– Dette er naturligvis fullstendig uakseptabelt, konkluderer riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Knappe ressurser

Fungerende leder for retts- og påtaleenheten i Møre og Romsdal politidistrikt, Yngve Skovly, svarer slik på kritikken:

– Vi har fått kritikk for behandling av enkeltsaker, som vi selvfølgelig tar alvorlig. Det er ikke slik vi ønsker at det skal være.

– Hvordan mulig at saker blir liggende i to år?

– Det har nok med prioritering å gjøre. Det er knapt med ressurser og da er det viktig å prioritere de riktige sakene. Og vi må bare erkjenne at de sakene som er listet opp i rapporten har det ikke vært prioritert riktig, vedgår Skovly.

Kan havne på Spesialenhetens bord

Og nå risikerer politijuristene selv å bli etterforsket.

– Riksadvokaten bemerker videre at slik sendrektig saksbehandling kan kvalifisere for oversendelse til Spesialenheten for politisaker for vurdering av om det kan foreligge straffbar tjenestefeil, ikke minst ved gjentakelser, skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– Det er klare signaler fra øverste hold om at nå må politimesteren ta grep og følge opp slik at det blir bedre prioritering på sakene, sier førstestatsadvokat Magne Nyborg.

– Handler dette om manglende ressurser?

– Jeg mener det mer er et prioriteringsspørsmål. Det er så mange jurister at det bør ikke være noe problem å få prioritert å få gjennomført disse alvorlige sakene, mener Magne Nyborg.

Mener det gjøres mye bra

Om potensiell etterforskning av egne medarbeidere, svare politiet dette:

– Det tar vi til etterretning og det tar vi alvorlig. Det igjen nødvendiggjør at det blir prioritert riktig, at det blir god intern kommunikasjon og tettere oppfølging av den enkelte, svarer Skovly.

Til tross for kritikken, mener Skovly at juristene gjør en god jobb.

– Vi hadde et krav på oss å oppklare 87 saker på seksuelle overgrep. Vi klarte 132, opplyser Skovly.

– Uholdbart

Advokatforeningen i Møre og Romsdal er enig i kritikken fra statsadvokaten.

– Det er helt klart uholdbart. Det får store konsekvenser for både mistenkte og fornærmede i sakene at det blir liggende, og det er en stor belastning. Samtidig kan det få betydning for rettssikkerheten. Bevisverdien svekkes ved at det går lang tid før sakene kommer opp for domstolen, sier Camilla Solbakken i Møre og Romsdal krets i advokatforeningen.

Men det er ikke bare urørte alvorlige straffesaker som bekymrer den øverste påtalemyndighet. Ifølge rapporten unnlater politijuristene å svare på henvendelser fra forsvarere og bistandsadvokater.

– I mange saker må vi kontinuerlig følge opp og purre på henvendelser, både både epost og brev uten å få svar. Det er et stort problem, forteller Solbakken til TV 2 Nyhetene.

– Dette er i sum en uholdbar situasjon, konkluderer Riksadvokaten.

Forteller hva de ansatte skal gjøre

– Vi mener vi har blitt mye bedre å svare advokatene. Men vi tar til etterretning at det skjer glipper der, og det vil vi følge opp nærmere, svarer Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Nå innfører politimesteren retningslinjer for «strukturering av arbeidsdagene».

– Det er helt uvanlig. Nå må politimesteren ta grep ved at han gir de ordre hvordan gjennomføre arbeidsdagen og tilrettelegging på hvordan de skal lese epost og ta for seg ulike prioriterte saker, opplyser fungerende førstestatsadvokat Magne Nyborg.