Blir nedringt av foreldre som vil flykte:

Natashas advokat advarer mot å flykte utenlands fra barnevernet

Advokaten har fått en rekke henvendelser fra andre foreldre som vil rømme til utlandet for å unngå omsorgsovertakelse.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at Natasha og Erik vant over barnevernet i tingretten og fikk tilbake omsorgen for tvillingene sine, har advokaten deres, Ole Andreas Thrana, fått en rekke henvendelser fra andre foreldre som ber om hjelp til å flykte til utlandet for å unngå omsorgsovertakelse av barna.

Advokaten går nå ut og advarer på det sterkeste mot denne måten å løse barnevernsaker på.

– Det er noe vi vil advare på det sterkeste mot, det er fullstendig galskap, sier advokat Ole Andreas Thrana til TV 2.

– Hvorfor det?

– Fordi man utsetter barna for potensielt dårlige og farlige situasjoner som kan bidra til å traumatisere dem.

– Det har vært familier som har reist uten noen plan, de har ikke hatt noe nettverk, de går ofte tom for penger etter en kort stund. Det er klart at når man har med barn i en sånn situasjon, så er det grunn til å være bekymret, sier Thrana.

– Generelt kan det fort lede til at fylkesnemnda, eller senere tingretten, vil konkludere med at et sånt stunt i seg selv kan være tegn på fullstendig manglende omsorgsevne.

Annerledes for Natasha og Erik

Advokaten mener situasjonen var annerledes for Natasha og Erik. De ville bort fordi de mente barneverntjenesten forandret på avtaler for å kunne ta over omsorgen.

– Den saken var helt spesiell. Man anså det som høyst nødvendig at man måtte komme seg vekk i den saken, sier Thrana.

Barneverntjenesten i Stange har opplyst til TV 2 at de mener endringen av avtalen ble gjort i samråd med foreldrene.

Lovendring i sommer

I tillegg dro foreldrene ut av landet før 1. juli 2016, da loven på dette punktet fortsatt hindret fylkesnemndene å gjøre vedtak om omsorgsovertakelse dersom barna befant seg i utlandet.

1. juli ble loven endret.

– Det nye er at fylkesnemnda kan fatte vedtak om omsorgsovertakelse selv om barna ikke befinner seg i Norge, sier Ole Andreas Thrana.

– De som reiser ut i dag vil aldri lykkes.

Ble etterlyst

I en rekke nyhetssaker har TV 2 fortalt om samboerparet Erik og Natasha, som opplevde at barnevernet tok tvillingene fra dem bare timer etter fødselen.

Barnevernets begrunnelse var at moren er psykisk utviklingshemmet og manglet omsorgsevne. Denne diagnosen viste seg senere å være dokumentert feil.

Sommeren 2016 rømte paret fra Norge, og ble etterlyst via Interpol.

Paret søkte flyktningstatus i Polen, og fortalte at de rømte for å beskytte barna sine.

– Vi måtte beskytte dem og gi dem kjærligheten og tryggheten barn skal ha. Vi måtte bare stoppe dette, sa Natasha til TV 2.

Gikk til retten

Forrige uke startet en rettssak i tingretten i Hamar, etter at foreldrene hadde gått til søksmål for å få omsorgsretten for tvillingene sine tilbake og begjært rettslig overprøving av vedtaket i Fylkesnemnda om at barna skal plasseres i fosterhjem.

Under rettssaken ble en ny sakkyndig utredning, som var skrevet på oppdrag fra foreldrene, lagt frem. Rapporten slo fast at Erik og Natasha Olsen Myra har god omsorgsevne.

Saken ble avgjort etter tre dagers behandling i tingretten på Hamar. Da ga Barnevernet beskjed om at de trakk saken og gjorde det klart at de ville legge ned felles påstand med Natasha og Eriks advokat. Den påstanden var at Fylkesnemdas vedtak skulle oppheves.