Breivik irettesatt av dommeren

SKIEN/OSLO (TV 2): – Det er krenkende for rettens verdighet, sa lagdommer Øystein Hermansen etter at Anders Behring Breivik gjorde en nazi-lignende hilsen da ankesaken mot ham startet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Anders Behring Breivik stilte i mørk dress og slips i det provisoriske rettslokalet i Skien fengsel tirsdag ettermiddag. Han har anlagt skjegg siden sist han viste seg offentlig.

Da han kom fram til sin plass, rakte han høyre hånd framover i en nazi-lignende hilsen mot fotografene. Det likte rettens administrator dårlig.

– Vi har tv-er på dommerrommet her. Vi så at du løftet hånden og gjorde en hilsen, sa dommer Øystein Hermansen henvendt til Breivik da retten var satt.

– Det er krenkende for rettens verdighet med en slik opptreden og virker også forstyrrende på det vi skal behandle her. Så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger under sakens behandling, fortsatte Hermansen.

Breivik stilte så et spørsmål til dommeren som det ikke var mulig å oppfatte på tv-overføringen fordi Breiviks mikrofon ikke var slått på.

– Vi ønsker ikke noen kommentar fra deg nå på det. Det er bare slik det er, svarte Hermansen på Breiviks spørsmål.

Klager på soningsforholdene

Anders Behring Breivik soner en straff på 21 års forvaring med ti års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Både staten og Breivik anket deler av dommen, og ankesaken startet tirsdag.

– Humane soningsforhold

Da regjeringsadvokat Fredrik Sejersted fikk ordet, sa han at soningsforholdene ikke er noe menneskerettighetsbrudd, verken slik folk oppfatter det eller i juridisk sammenheng.

– Soningsforholdene er utpreget humane og respektfulle, sa Sejersted, og la til at Breivik er en svært ressurskrevende fange.

– Soningsforholdene har vært bedre enn for mange andre fanger, og er langt fra noe brudd på menneskerettighetene, sa statens advokat.

Sejersted sa at Anders Behring Breivik er blitt styrket i sin høyreekstreme ideologi siden han ble dømt for fem og et halvt år siden.

– Han har fortsatt den samme ideologiske overbevisning, sa Sejersted mens Breivik ristet på hodet.

Mener tingrettens kjennelse er feil

Regjeringsadvokaten sa videre at Staten er dypt uenig med tingrettens konklusjon om at menneskerettighetene til Breivik blir krenket under soningen.

– Kjernen i statens uenighet ligger i tingrettens oppfatning av at de sikkerhetsmessige aspektene har tatt overhånd. Snarere har det vært en forsvarlig, faglig og profesjonell sikkerhetsvurdering gjennom hele soningen, sa Sejersted i sitt innledningsforedrag for Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Han la til at det dessuten har vært løpende lempninger og tilpasninger i sikkerhetstiltakene under soningen gjennom hele perioden på fem og et halvt år.

Det er satt av seks dager til rettssaken. Onsdag starter Breiviks advokat Øystein Storrvik sitt innledningsforedrag.