ankesaken starter i dag:

Breiviks «mentale sårbarhet» blir sentralt i ankesaken

SKIEN (TV 2): Mens Anders Behring Breiviks advokat mener verken Ila fengsel og Skien fengsel tok terroristens mentale helse på alvor, avviser Staten at Breivik må anses som mentalt sårbar.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag starter ankesaken i 22. juli-terroristens sivile søksmål mot staten.

DIREKTE: Følg ankesaken i TV 2s livesenter fra klokken 12.45.

Under Oslo tingretts behandling av saken i mars i fjor, skapte massedrapsmannen igjen overskrifter da han spøkte om at ferdigmaten Fjordland var verre enn vanntortur, og at det var utålelig å bare se Paradise Hotell på TV.

Samtidig anførte han og hans advokat Øystein Storrvik at gjentatte nakenransakelser og isolasjon hadde påført ham soningsskader.

– Det at det var kvinner til stede var ekstra krenkende, og noen ganger ble undersøkelsene gjort av kvinner fordi det ikke var menn til stede som kunne gjennomføre dem, sa Storrvik under rettsbehandlingen.

I TV 2s livesenter fra fjorårets rettsbehandling kan du lese mer om det som ble sagt i retten.

Staten dømt - og frifunnet

I Oslo tingretts dom av 20. april i fjor ble staten ved Justis- og beredskapsdepartementet dømt for å ha brutt Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 3 om umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten ble frikjent for brudd på artikkel 8 som omhandler brudd på respekten for privatliv.

 Dette handler Breiviks ankesak om

Her kan du lese hele dommen fra Oslo tingrett (PDF).

Både Breivik og Staten anket tingrettsdommen, og dermed er det klart for en ny rettslig runde rundt Anders Behring Breiviks soningsforhold og behandlingen han har fått i Ila og Skien fengsler.

Også Borgarting lagmannsretts behandling av saken vil foregå i gymsalen i Skien fengsel, der Breivik soner i en spesialbygd høysikkerhetscelle.

Uenige om mental sårbarhet

37-åringens forsvarer Øystein Storrvik anfører denne gangen at begge fengslene hans klient har sonet i har brutt menneskerettighetene ved ikke å behandle Breiviks «mentale sårbarhet».

– I retten vil det komme tydelig fram hvorfor vi bruker dette begrepet, men jeg vil ikke utdype dette mer nå, sier Storrvik til NTB.

Staten har anført at det ikke er grunnlag for å si at Breivik har soningsskader eller at hans mentale helse er svekket på grunn av soningen. Dette til tross for at han har fått flere diagnoser som omhandler personlighetsforstyrrelser.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted avviser at Breivik må anses som mentalt sårbar.

– Det er vi ikke uten videre enig i. Det er i saken fremlagt utførlige helsejournaler fra hele soningsoppholdet gjennom mer enn fem år, og, som vi skal komme tilbake til i detalj for retten, gir de ikke inntrykk av at han har lidd noen mental overlast som følge av forholdene, sier Sejersted til NTB.

I november 2015 uttalte Sivilombudsmannen at Breiviks soningsforhold kunne føre til isolasjonsskader.

Utvidet kontakt etter tingrettsdom

Siden tingrettsdommen i fjor har Breivik fått mer tid med fengselsbetjenter, og han får nå snakke med advokat gjennom gitter istedenfor glassvegg. Storrvik mener dette er av mindre betydning.

– Det slår ekstremt lite ut på det samlede isolasjonspresset, og han har fremdeles kun kontakt med profesjonelle aktører, sier Storrvik.

Han mener den omfattende brevkontrollen Breivik er underlagt, bryter med menneskerettighetene og at Breivik må få ha kontakt med utvalgte medfanger.

– Breivik er fortsatt isolert i for stor grad. Vi mener det må lempes på brev- og besøkskontrollen, sier Storrvik til TV 2.

Det er satt av syv dager til behandlingen av ankesaken. Retten settes tirsdag klokken 12.45, etter at rettens medlemmer tirsdag formiddag har vært på lukket befaring i Skien fengsel. Breivik skal selv forklare seg torsdag denne uken.

DIREKTE: Følg rettsbehandlingen i TV 2s livesenter fra klokken 12.45.

(TV 2/NTB).

Fakta: Dette handler søksmålet om

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

* 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

* Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

* 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

* Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

* Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

* Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

* Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.

* Det er satt av seks dager til rettssaken.
(©NTB)