Nå blir det egne akuttleger

En ny spesialistutdanning for leger har blitt godkjent. De fleste andre land i Europa har hatt akuttleger i flere år. Nå kommer det akuttleger i Norge.

Nesten alle europeiske land har i dag en slik legespesialitet, men først nå er akutt- og mottaksmedisin blitt godkjent som egen spesialitet i Norge.

– Norge som mange andre land får nå en egen spesialitet. Det vil være viktig på de store akuttmottakene der det kommer mange pasienter, men vil også kunne få stor betydning på de små sykehusene med tanke på å opprettholde en god akuttmedisinsk beredskap, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

Stor seier for pasientene

I nesten 20 år har det ikke kommet nye legeutdanninger, men i 2015 kom en spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. Nå kommer også akutt- og mottaksmedisin som ny spesialistutdanning for leger i Norge.

– Dette er en stor seier for pasientene og akuttmottakene. Dette betyr at pasientene vil møte kompetente leger når de kommer til et mottak, sier Harry Achterberg, som er seksjonsoverlege i akuttmottak.

Hans utdanning er fra Nederland og han har i mange år kjempet for bedre kompetanse og bemanning ved norske akuttmottak.

– En akuttlege har spesialisert utdanning i de tilstandene som kommer til akuttmottakene og har særlig fokus på logistikk og organisering for å behandle pasientene raskt og riktig, sier Achterberg som jobber som akuttlege på akuttmottaket i Skien og leder norsk akuttmedisinsk forening.

TV 2s avsløring om bemanningen

Bent Høie er tilfreds med Norge får sin egen spesialistutdanning innen akuttmedisin. 
Bent Høie er tilfreds med Norge får sin egen spesialistutdanning innen akuttmedisin. 

For nesten fire år siden kunne TV 2 avsløre at norske akuttmottak i stor grad var bemannet med uerfarne turnusleger, som ofte var alene på vakt.

Men egne akuttleger på vakt mener helseministeren pasientene vil være tryggere.

– Kan du garantere at det blir slutt på den dårlige bemanningen i norske akuttmottak?

– Vi har i hvert fall fått et viktig bidrag til at flere pasienter kan bli møtt av en spesialist i sitt første møte med et sykehus, sier Høie til TV 2.

Akuttlege Harry Achterberg tror den nye utdanningen kommer til å bli svært populær.
Akuttlege Harry Achterberg tror den nye utdanningen kommer til å bli svært populær.

I flere år har legemiljøene kranglet om innføringen av den nye spesialiteten, som var foreslått i regjeringserklæringen til Høyre/Frp-regjeringen. Nå tror helseministeren at man vil støtte opp om akuttlegene.

– Nå har vi funnet en felles plattform og dermed skape entusiasme rundt spesialiteten og jeg tror søkingen til spesialiteten vil være stor, sier Høie.

Tror det blir populært

Det kan ta noen år før en norsk-utdannet akuttlege er på jobb, men man skal lage en overgangsordning der de som allerede er i gang med en spesialitet kan kvalifisere seg som akuttlege.

Fagmiljøet og helseministeren tror det blir en populær utdanning å søke seg til.

– Jeg tror dette er en utdanning som vil appellere til kanskje særlig unge leger fordi man kommer til et sted i sykehuset der det er mye som skjer og man møter mange pasienter, sier Høie.

– Jeg tror det kommer til å ta helt av, sier Achterberg.