Wilhelm Molberg Nilssen mottar forsvarets hederskors  av forsvarssjef Haakon Bull-Hansen og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide i forbindelse med markeringen av frigjøringsjubileet og Forsvarets veterandag på Akershus festning, 8. mai 2015.
Wilhelm Molberg Nilssen mottar forsvarets hederskors av forsvarssjef Haakon Bull-Hansen og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide i forbindelse med markeringen av frigjøringsjubileet og Forsvarets veterandag på Akershus festning, 8. mai 2015. Foto: Pedersen, Terje

Regjeringen sier nei til flere krigsmedaljer

Fant ingen 2. verdenskrig-veteraner som fortjente krigsdekorasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen mener det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon som oppfyller kravene til til å dele ut de tre høyeste krigsdekorasjonene Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen lenger.

Skal henge høyt

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sier utmerkelsene skal henge høyt:

– Vi må være veldig sikre på at kravene til de tre høyest hengende krigsdekorasjonene er oppfylt, og vi må vær sikre på at vi kan dokumentere det. Og vi må også være sikre på at vi kan gjennomføre en likebehandling. Samtidig kan et sånt system aldri bli fullt ut hundre prosent rettferdig, sier hun.

I 2009 besluttet regjeringen å foreta en historisk gjennomgang av praksisen som hadde blitt fulgt for dekorering av personer etter innsats under andre verdenskrig, og satte ned Krigsdekorasjonsprosjektet. Det er konklusjonen fra denne gruppen regjeringen nå stiller seg bak.

Fant ingen som fortjente medalje

I forbindelse med arbeidet søkte departementet i 2015 etter glemte helter fra andre verdenskrig som kunne fortjene en av de tre høyeste krigsdekorasjonene.

Betyr dette at dere ikke har funnet noen som fortjener heder og anerkjennelse?

– Ja, blant de omtrent 1300 forslagene som kom inn så har ikke historikerne funnet grunnlag for at en av de tre høyeste krigsdekorasjonene kan deles ut, sier forsvarsministeren.

Samtidig sier lederen for Krigsdekorasjonsprosjektet, Kjetil E. Henriksen, at de mener det finnes mennesker som isolert sett kunne fortjent medalje, men at hensynet til likebehandling veier tungt.

– Svært mye av den innsatsen som kunne tenkes dekoreringsverdig er av hemmelig natur. Det er ikke alltid vi vet hvem som har gjort hva, og om vi da skulle dekorere noen og ikke andre så ville det gå utover hensynet til likebehandling, som vi har holdt høyt, sier Henriksen.

Men kunne dere ikke dekorert de dere vet har gjort en ekstraordinær innsats?

– Jeg har stor forståelse for det synet, men vi har lagt vekt på å ikke skape ny skjevheter i forsøket på å rette opp gamle skjevheter. Vi mener systemet som helhet er tjent med at vi ikke justerer noe på det nå.