Natasha og Erik mener barnevernet endret dato på dokument for å ta fra dem tvillingene

– Barnevernet endret datoen fra 27. juni til 17. juni - med en penn! Det gjorde de for å kunne ta fra oss tvillingjenene våre, for andre gang.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har tidligere fortalt saken om Erik og Natasha Myra Olsen, som ble fratatt tvillingene rett etter fødselen.

De to har tatt med barna til Polen for å slippe unna barnevernet, fordi de mener at de har rett til å beholde barna.

Nå går de hardt ut.

– Barnevernet i Stange kommune endret en avtale med penn for å kunne ta fra oss tvillingene for andre gang, sier Natasha og Erik Myra Olsen til TV 2.

TV 2 sitter på dokumentasjon som viser at avtalen om oppholdet med tvilling-jentene på Gullehella familiesenter er endret.

– Dette er et utidig forsøk på å manipulere en avtale, sier foreldrenes advokat, Ole Andreas Thrana

Barnevernet avviser at de har gjort noe galt. Saken om tvillingene skal behandles av tingretten på Hamar i januar.

Feildiagnose

Natasha og Erik har nå bodd med tvilling-jentene sine i Polen i over et halvt år.

Først ble barna tatt av barnevernet like etter fødselen, med hovedbegrunnelsen at Natasha var psykisk utviklingshemmet. Det er senere dokumentert at denne diagnosen var feil.

Syv måneder etter akuttvedtaket fikk Erik og Natasha jentene tilbake på Gullhella familiesenter. Men igjen fikk de vite at barna skulle tas fra dem, og sendes tilbake til beredskapsmoren.

Det skulle skje 17. juni, seks dager før fylkesnemndas sluttbehandling av hvem som skulle ha omsorgen.

TV 2 sitter på skulte opptak fra møtet der beskjeden kom. Advokaten som da representerte foreldrene reagerte sterkt.

Følte seg lurt

At barna skulle skilles fra foreldrene for annen gang, før en endelig avgjørelse i nemnda gjorde at Natasha og Erik følte seg tvunget til å rømme med barna. De er opprørt over det som skjedde.

– Vi følte oss rundlurt. Det finnes ikke ord. Vi tenkte at barna kunne ta skade av å bli brutt opp for annen gang. Vi følte også at barnevernet forsøkte å påvirke utfallet av saken ved å sende barna tilbake til beredskapsmor. Nemnda legger sterk vekt på tilknytning, sier Natasha.

Før oppholdet på familiesenteret inngikk Erik og Natasha skriftlige avtaler med barnevernet om hvor lenge de skulle være der sammen med tvillingene. TV 2 har disse avtalene. Det dreier seg om en kontrakt per tvilling.

På begge går det frem at familien skal være på senteret fram til 27. juni – altså til etter behandling i nemnda. Men på forsiden av den ene kontrakten har noen streket over 2-tallet i 27 – slik at det blir et 1-tall. Altså 17. juni. Det er seks dager før saken skulle opp i nemda.

– Dette er et klart utidig forsøk på å manipulere en avtale på tvers av det som Fylkesnemnda forutsatte, sier foreldrenes advokat Ole Andreas Thrana.

Vil ikke kommentere

Advokaten til barnevernet, Gro Enochsen, vil ikke kommentere advokatens uttalelse.

– Er det riktig at barnevernet har endret avtalen med penn?

– Nei. Jeg synes det blir veldig vanskelig å svare på disse spørsmålene fordi jeg ikke kan gå inn på det. Men dette kjenner jeg meg ikke igjen i.

– Hva har skjedd?

Paret mener barnevernet forandret datoen i en skriftlig avtale
Paret mener barnevernet forandret datoen i en skriftlig avtale

– Jeg går ikke inn i dette.

Men fra sikkert hold får TV 2 bekreftet at det var barnevernet som satte streken over 2-tallet i den ene kontrakten. Forklaringen skal være at de ville rette opp avtalene, fordi de hadde skrevet feil dato på originalene. Dette mener de Erik og Natasha godtok under et møte, noe de to benekter på det sterkeste.

– Ubegripelig

– Det er helt ubegripelig at det er mulig å gjøre sånne ting, sier Natasha. Erik er enig, og kaller det et lavmål.

– Det å tukle med dokumenter hvor det foreligger to avtaleparter er i seg selv svært alvorlig. Enda mer alvorlig er det i denne saken. Barneverntjenesten har mye makt, og man skal ha tillit til dem. Denne avtalen handler i realiteten om tvang, sier advokat Ole Andreas Thrana.

Han mener barnevernet faktisk ikke hadde rett til å bestemme en dato for når barna skulle tilbake til beredskapsmor.

– Da de var på foreldrehjemmet var akuttvedtaket opphevet. Da kan ikke barnevernet ta en slik beslutning uten nye vedtak, sier han.

På møtet TV 2 har opptak fra, sier barnevernet ingenting om at det foreligger en skriftlig avtale som er endret. Og at den er endret til 17 juni, som er datoen som oppgis på møtet.

I januar kommer saken om tvillingene opp for tingretten. Der vil avtalen som ble endret bli et tema.

– Dette er svært alvorlig og det er bekymringsfullt. Og det viser at Natasha og Erik hadde grunn til ikke å ha tillitt til Barneverntjenesten da de reiste til Polen, mener advokaten.

Tapte i nemnda

23 juni, etter at Natasha og Erik hadde flyktet ble saken behandlet i Fylkesnemnda.

Barnevernet fikk fullt medhold og det ble vedtatt at barna skulle plasseres i fosterhjem. Det ble lagt stor vekt på rapporter fra en sakkyndig psykolog og Gullhella familiesenter som mener foreldrene ikke har god nok omsorgsevne. At de valgte å flykte med barna blir også sterkt kritisert av nemnda.

Men i vedtaket blir det også bekreftet at planen var at foreldrene og tvillingene faktisk skulle være på Gullhella inntil behandling i Fylkesnemnda.

– Foreldrene skulle da observeres, gis veiledning, inntil nytt forhandlingsmøte skulle avholdes den 23 juni 2016, står det i vedtaket.