Nå skal det straffe seg å tie om familievold:

Hilde fant på unnskyldninger da hun fikk juling av samboeren sin

Mange lar være å varsle politiet om familievold. Nå krever Riksadvokaten at politiet etterforsker taushet som kan straffes med fengsel i inntil ett år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det som fikk meg til å gå var da han brakk nesen min, forteller Hilde Charlotte Solheim.

Solheim er del av en dyster statistikk. Den tidligere NHO-direktøren ble som 25-åring mishandlet av samboeren som brakk nesen hennes.

– Jeg hadde vondt i ansiktet og måtte gå på jobb og finne på en historie om at dette var skjedd på en helt annen måte, forteller hun.

Hun viser oss bilder av et ansikt med blåmerker. Etter overfallet valgte hun å følge en oppskrift som mange voldsofre.

Hun laget en dekkhistorie for sine venner og kjente. Noe som er svært vanlig blant voldsofre som føler på både skam og maktesløshet.

Plikt til å anmelde

– Politiet ser at det er for få saker som blir anmeldt når det gjelder vold i nære relasjoner, sier Trude Maren Buanes, som er leder for påtale familievold ved Stovner politistasjon.

Man kan straffes med fengsel i inntil ett år dersom man unnlater å anmelde familevold. Den såkalte avvergingsplikten gjelder alle, men ingen er så langt dømt for å unnlate å anmelde forhold.

– Dessverre virker det som om denne plikten er for lite kjent, så folk føler på at de har et lojalitetsforhold. Vi vil si et misforstått lojalitetsforhold overfor den som utsettes for vold.

– I tillegg er det mange som misforstår taushetspllkten. Du har ingen taushetsplikt om noen rundt deg utsettes for vold, sier Buanes til TV 2.

Riksadvokaten krever handling

Men nå har Riksadvokaten sendt et klarsignal om at familievoldssaker skal prioriteres. Og for noen som bærer på en mørk hemmelighet, kan det komme til å svi ekstra hardt.

– Fordi at avvergingsplikten har vært for lite kjent har Riksadvokaten nå satt søkelys på det, og han vil at politiet skal begynne å etterforske også brudd på avvergningsplikten.

Begrunnelsen ifølge Buanes er at vi alle har en plikt til å hjelpe voldsutsatte ut av et liv i vold.

For femte året på rad øker antall familievoldsaker i Norge. En økning på nesten 20 prosent på landsbasis. Men politiet mener mørketallene er betydelige.

Opptil 20 saker i uken

Ved Stovner politistasjon i Oslo har man stort fokus på familievold og det strømmer på med saker.

– Vi ligger i snitt på mellom 15 og 20 saker hver uke, sier Trude Maren Buanes, som er leder for påtale familievold ved Stovner politistasjon.

Det handler om mindre alvorlige saker til saker hvor det har pågått vold i ti år, sier Buanes.

Før måtte man være bortimot sikker før man anmeldte, men nå er terskelen senket.

Kan bli dømt for medvirkning

– Hvis du mistenker at noen rundt deg utsettes for vold i nære relasjoner så har du en plikt å anmelde til politiet for å stanse det, sier Buanes.

– Hva om det er familiemedlemmer. Har du plikt til å anmelde også da?

– Du kan ikke som en voksen person passiv se på at noen i din nærmeste familie begår vold mot andre i familien, da kan du også selv bli utsatt for straffeforfølging og dømt for medvirkning, forklarer Buanes.

Dette gjelder også helsepersonell og lærere i tillegg til private personer.

– Vi ønsker å stoppe at folk utsettes for mishandling i eget hjem. Hjemmet skal være like trygt som alle andre steder, ikke mindre trygt enn ute på gaten, presiserer Buanes.