Bjørgvin fengsel i Åsane. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
Bjørgvin fengsel i Åsane. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX Foto: Hommedal, Marit

Regjeringen vil heve maksstraffen til 40 års fengsel

Regjeringen ønsker en slutt på kvantumsrabatten i straffesaker, og foreslår inntil 40 års fengsel for de alvorligste sakene der det er snakk om flere lovbrudd.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslagene til endringer i straffeloven og straffeprosessloven på høring. Høringsfristen er satt til 20. mars.

– Jeg mener at «kvantumsrabatten» i mange straffesaker er urimelig stor. Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han understreker at selv om det fortsatt skal være domstolene som har ansvar for å fastsette straff i det enkelte tilfellet, er det et politisk ansvar å fastlegge hvilket straffenivå som skal legges til grunn.

Anundsen peker videre på at ved pådømmelse av flere lovbrudd utmåler retten en felles straff for alle lovbruddene innenfor en økt strafferamme. Straffen vil normalt være lavere enn summen av det hvert enkelt lovbrudd ville kvalifisert til.

– Forslaget vil gi domstolene et klart signal om at straffenivået må skjerpes i saker hvor gjerningspersonen har begått flere alvorlige lovbrudd. Det foreslås også å heve maksimalstraffen i slike saker til fengsel inntil 30 år, sier Anundsen. (TV 2/NTB)