EGENORGANISERT: Snowboard er en av mange idretter som sees på som en egenorganisert idrett. 
EGENORGANISERT: Snowboard er en av mange idretter som sees på som en egenorganisert idrett.  Foto: Jeff Pachoud

– Dette var første steg for egenorganisert idrett

De får ingen del av statsbudsjettet denne gangen, men Venstres nestleder er fornøyd med at temaet er på agendaen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forhandlingene rundt statsbudsjettet tok lang tid og Venstre har stått midt i det. Et av deres ønsker gikk på å bevilge 50 millioner til egenorganisert idrett. Det vil si idretter som blant annet snowboard, skateboard, parkour og andre idretter som står utenfor Norges Idrettsforbund.

Venstre fikk ikke gjennomslag for forslaget, men et vedtak ble fattet på Stortinget som ber regjeringen gjøre en utredning rundt tildelinger til egenorganisert idrett.

Fornøyd likevel

– Vi har fått litt gjennomslag, men vi har ikke fått en sum penger til egenorganisert idrett. Dette var første steg, og må følges opp videre, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til TV 2.

Det er nettopp Venstres nestleder som har frontet forslaget om å gi egenorganiserte idretter 50 millioner fra statsbudsjettet. Han er svært fornøyd med at det nå er vedtatt på Stortinget at regjeringen skal evaluere hvordan vi skal komme videre.

– Vi må finne fram til noen praktiske løsninger, slik at vi kan gi en statlig støtte inn mot de som driver egenorganisert idrett, forteller Venstres-politikeren.

– Det er viktig at vi har fått opp diskusjonen om egenidrett. Nå må debatten gå blant de interne idrettene rundt hvordan en statlig støtte skal organiseres.

Regjeringen søker en løsning

Høyre-FRP-regjeringen mener det er for tidlig å bevilge penger fra statsbudsjettet til noe man ikke helt vet hva er.

– Nå har vi samlet oss om at vi skal se på hvordan vi kan legge til rette for de egenorganiserte idrettene og vi håper å finne en god løsning, sier idrettspolitisk talsperson for Høyre, Svein Harberg. En uttalelse som FRP sin talsperson på samme område, Ib Thomsen, sier seg enig i.

– Venstre sitt forslag ble ikke gjennomført, men vi skal se etter en løsning, lyder svaret fra FRP.

– Må ikke tappe andre idretter

Stortingsrepresentant for SV, Bård Vegar Solhjell, mener det er et spennende initiativ, men vil ikke ta penger fra de organiserte idrettene.

– Det er positivt at nye idretter organiserer seg, og får tilgang til ressurser og får større slagkraft. Men de må ikke tappe de andre idrettene for midler. Det er store behov i idrettsnorge og stort etterslep på anleggssiden, forteller Solhjell.

Arbeiderpartiets idrettspolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen, legger vekt på at det allerede gis penger fra statsbudsjettet som kommer de egenorganiserte til gode.

– Skillet mellom organisert og egenorganisert idrett er langt på vei oppkonstruert. Skiløyper brukes av idrettslag, men også av mosjonister og familier. Fotballbaner brukes av fotballag, men også av vennegjenger som møtes der i helgene. 300 millioner fra tippemidlene blir i år brukt på anlegg som primært brukes til egenorganisert aktivitet, som skateparker, svømmehaller, turstier osv, sier AP-politikeren.

– Ingen trussel mot organisert idrett

Ola Elvestuen (V) understreker at satsing på egenorganisert idrett ikke skal gå på bekostning av de organiserte.

– Man må se verdien av egenorganisert idrett. Den er ingen trussel mot den organiserte. Vi har allerede en sterk støtte for de organiserte idrettene, og det er viktig at de er så inkluderende som mulig ovenfor de egenorganiserte idrettene.

Miljøpartiet De Grønne støtter opp under forslaget fra Venstres nestleder.

– Dette handler om å legge til rette for egenorganisert lek og aktivitet, og det er noe De Grønne er opptatt av. Egenorganisert idrett er også inkluderende er organisert idrett, som ofte kan være dyrt å delta i.

KRF har ikke tatt stilling til forslaget, men understreker viktigheten egenorganisert idrett har for nasjonens helse.

– Vi må se på flere løsninger, men jeg er ikke beredt til å si noe om det enda. Det betyr ikke at jeg ikke har sansen for egenorganisert idrett, som også er bra for folkehelsa. Den blir mer og mer viktig og vi må være med å støtte den, sier Idrettspolitisk talsperson for KRF, Geir Bekkevold.