Russerne benekter dialog og asyl-avtale med Listhaug

Sylvi Listhaug har konsekvent hevdet at Norge har en avtale med Russland om retur av personer med multivisum. Men russerne har en hel annen versjon.

TV 2 kan avsløre at det er sterk uenighet mellom Norge og Russland om innholdet i avtalen som ble inngått om retur av asylsøkere som kom over grensen på Storskog i Finnmark.Listhaug har gjentatt ganger forsikret Stortinget og offentligheten om at det er oppnådd enighet mellom norske og russiske myndigheter om at personer med multivisum kan returnere til Russland.Det er bakgrunnen for Storskog-instruksen om at flere hundre syrere ikke skulle få behandlet søknadene sine i Norge.