Russerne benekter dialog og asyl-avtale med Listhaug

Sylvi Listhaug har konsekvent hevdet at Norge har en avtale med Russland om retur av personer med multivisum. Men russerne har en hel annen versjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 kan avsløre at det er sterk uenighet mellom Norge og Russland om innholdet i avtalen som ble inngått om retur av asylsøkere som kom over grensen på Storskog i Finnmark.

Listhaug har gjentatt ganger forsikret Stortinget og offentligheten om at det er oppnådd enighet mellom norske og russiske myndigheter om at personer med multivisum kan returnere til Russland.

Det er bakgrunnen for Storskog-instruksen om at flere hundre syrere ikke skulle få behandlet søknadene sine i Norge.

Men den russiske ambassaden benekter ovenfor TV 2 at det er enighet om dette, og nå sier Listhaug plutselig at russerne har trukket den angivelige avtalen.

I følge en uttalelse fra Justisdepartementet 3. februar skulle mellom 200 og 300 asylsøkere med multivisum returneres. Dette var resultatet av diplomatiske samtaler i Moskva.

Men TV 2 har tidligere avslørt at returene slett ikke skjedde. I et brev slo Politiets Utlendingsenhet fast at det ikke har vært mulig å returnere asylsøkere med multivisum siden februar.

Listhaug ba om hemmelig redegjørelse

TV 2 kjenner til at Listhaug siden mars har vært kjent med at russerne bare tar imot personer med permanent oppholdstillatelse. I svar både til pressen og Stortinget har hun likevel holdt fast ved at det er oppnådd enighet om retur av asylsøkere med multivisum, og at hun er i dialog med russerne om tilbakesendelse.

I dag ba Listhaug om å få komme med en hemmelig redegjørelse om Storskog-avtalen for den utvidede utenrikskomitèen på Stortinget, men dette ble avvist.

– Det er helt unødvendig at dette skal være noe hemmelig møte. Dette må kunne skje i åpent lende, det er ingen grunn til å hemmeligholde sånne ting, sier Venstres partileder Trine Skei Grande.

Hun forventer at Listhaug forklarer dette åpent i Stortinget, noe Listhaug sier hun ikke har noe imot.

– Nå er det ikke slik at vi men en gang aksepterer virkeligheten fra russiske myndigheter, men jeg er glad for at statsråden er villig til å informere oss om hva som er faktagrunnlaget for behandlingen av disse asylantene, sier Skei Grande.

– Hvordan reagerer du på at Listhaug har kjent til at det ikke var mulig å sende asylsøkerne tilbake siden februar/mars?

– Det er ganske alvorlig hvis de som har stått på vent i mange måneder har gjort det til ingen nytte, så det må hun komme med en forklaring på.

–Aksepterer ikke slike søkere

TV 2 spurte den russiske ambassaden i Oslo om hvilken avtale Norge har med Russland om retur av asylsøkere som kom over Storskog med multivisum.

I svaret skriver presseattaché Maxim Gurov følgende:

«Det er snakk om personer som kom til Russland i forbindelse med jobb, studie eller privatbesøk av slektninger. De har ikke oppgitt transitt til Norge som hensikt med reisen. Derfor vil det si at de med vilje har oppgitt uriktige opplysninger om formålet med reise til Russland. Dette er et brudd på gjeldende russisk regelverk og Russland kan ikke akseptere slike søkere».

Av svaret går det fram at ambassaden mener dette har vært Russlands standpunkt siden februar.

«Dette temaet har vi kommentert tidligere. Det har ikke skjedd noe nytt i det siste», skriver Gurov.

Listhaugs påstand om at det ble oppnådd enighet og at det pågår en dialog, står i sterk kontrast til den russiske versjonen:

«Spørsmålet om retur til Russland av flyktninger som kom til Norge i slutten av året i fjor og søkte asyl har vært diskutert mellom norske og russiske myndigheter flere ganger i slutten av 2015 og i begynnelsen av 2016. Man har oppnådd konkrete avtaler i denne forbindelse. Vi har ikke kjennskap til noen nye offisielle henvendelser fra norsk side om tolkning av «Avtale mellom Russland og Norge om tilbaketaking».

Innrømmer at avtalen er trukket

Senest i et skriftlig svar til Stortinget 23. november, slår innvandringsministeren fast at det er enighet med Russland, og at hun fortsatt er i dialog med russerne om gjennomføringen av returene.

«I praksis har det imidlertid vært utfordringer knyttet til returer også innenfor denne gruppen, noe vi har tatt opp både muntlig og skriftlig med russiske myndigheter og bedt om en avklaring på. Russiske myndigheter har varslet at de vil komme tilbake til dette, noe vi avventer», skriver Listhaug i svaret til Ap-representant Stein Erik Lauvås.

Men etter at Listhaug har sett svaret fra den russiske ambassaden, kommer Justisdepartementet med en helt ny forklaring. For første gang sier departementet nå at Russland har trukket den angivelige avtalen.

– Senere har russiske myndigheter gått tilbake på dette, og opplyst at slike returer likevel ikke vil bli akseptert. Man har reist tvil om visum og oppholdstillatelser er utstedt på korrekt grunnlag, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i en e-post til TV 2.

Listhaug ønsker ikke selv å uttale seg, og ifølge departementet er det nå statssekretær Brein-Karlsen som håndterer spørsmål om Storskog.

Nektet retur fra start

Allerede i mars visste Justisdepartementet at russerne ikke tok tilbake personer med multivisum. Det går fram av et brev departementet sendte til russiske migrasjonsmyndigheter 18. mars, som TV 2 har fått innsyn i.

«Dessverre opplever vi tilbakevendende og alvorlige problemer av praktisk karakter ved gjennomføring av returer», heter det i brev til Den Føderale Migrasjonstjenesten i Moskva, undertegnet ekspedisjonssjef Thor Arne Aas og ambassadør Fredrik Arthur.

I brevet blir det vist til at russerne ikke har akseptert å ta tilbake 11 personer med multivisum, som Norge har forsøkt å returnere.

«De som faktisk har fått returnere har alle har hatt gyldige, permanente oppholdstillatelser», heter det i henvendelsen.

Dette brevet har russiske myndigheter aldri svart på, og de endret heller ikke praksisen med å nekte å ta tilbake personer med multivisum.

Ifølge Justisdepartementet har Russland ikke svart på noen henvendelser om å gjenoppta returene siden februar.

Listhaug snudde

TV 2 har tidligere avslørt at Politiets Utlendingsenhet (PU) har presset på for å få Listhaug til å endre instruksen om å nekte asylsøkerne realitetsbehandling i Norge. Siden det er PU som har ansvaret for uttransport, visste de at det ikke har vært mulig å sende asylsøkerne tilbake til Russland siden februar.

PU skrev rett ut i et brev TV 2 fikk tilgang til at «ledelsen i Justisdepartementet tok feil når de la til grunn for instruksen at det var mulig å sende asylsøkere med multivisum tilbake til Russland». PU argumenterte i brevet med at hele grunnlaget for Storskog-instruksen falt bort når asylsøkerne ikke kunne returneres.

I forrige uke snudde til slutt Listhaug, og ga UDI en ny instruks, som innebærer at personer med multivisum likevel skal få behandlet asylsøknadene sine i Norge.

Det betyr blant annet at at rundt 500 syrere som kom over Storskog, og som verken kunne sendes til Russland eller Syria, får oppholdstillatelse og kan starte livet sitt i Norge.