Nærmere fire år etter at mannen i 40-årene erkjente mellom fem og syv tilfeller av overgrep, kommer saken opp for tingretten på nyåret, skriver Hamar Arbeiderblad.

At det har tatt så lang tid å få overgrepssaken rettslig behandlet, kan ifølge mannens forsvarer være et brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som skal sikre alle involverte parter i straffesaker rettferdig rettergang, skriver avisen.

– Denne saken er et helt åpenbart brudd på artikkel seks i EMK, og det skal det legges stor vekt på når det skal utmåles en straff, sier den overgrepstiltaltes forsvarer Helge Hartz til HA.

Bistandsadvokat Ove Herman Frang bekrefter overfor TV 2 at saken og den lange tiden det har tatt har vært en stor belastning for henne. Jenta skal ifølge tiltalen ha vært rundt 12 år da overgrepene startet.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) sier at det er uakseptabelt at barn sviktes på denne måten.

– Det blir helt absurd hvis politiets og rettsvesenets manglende prioritering skal medføre strafferabatt. Da sender samfunnet signal til barnet om at hensynet til overgriperen er viktigst. Barn skal ikke oppleve det, sier Andersen til Hamar Arbeiderblad.