Norge presses til å bruke ulykkeshelikoptrene

Helikoptertypen Super Puma, som styret ved Turøy, kan bli tatt i bruk selv om ulykkesårsaken ikke er kjent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 kan avsløre at overvåkingsorganet ESA, som påser at Norges avtaler med EU blir fulgt, krever at Norge opphever flyforbudet på linje med resten av EU.

I Norge er to typer såkalte Super Puma-helikoptre satt på bakken av sikkerhetsårsaker, etter Turøy-ulykken i april.

Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå (EASA) mener at nødvendige sikkerhetstiltak er iverksatt, samtidig som en nå kjenner til ulykkens årsak, som var et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen.

Men dette er ikke et godt nok svar for norske luftfartsmyndigheter, som sier at selve rotårsaken til ulykken fremdeles er ukjent: Altså, hvordan oppsto egentlig tretthetsbrudd og hvorfor ble ikke dette avdekket tidligere?

– Imot sunn fornuft

TV 2s avsløring sjokkerer flere nordsjøarbeidere som ikke ønsker å bruke Super Puma på vei til og fra jobb før havarikommisjonen vet alt om hvorfor ulykken inntraff.

– Det er å gå imot all sunn fornuft å starte opp med Super Puma-helikoptrene, når en ikke har fått et svar. Da er det ikke mye respekt i forhold til de folkene som bruker det til dagen, sier Arne Geir Mehl, organisasjonssekretær i Industri Energi.

Mehl flyr selv mye og har flere hundre helikopterturer til og fra Nordsjøen.

– Vil ikke reise på jobb

Turøy-ulykken

* 29 april 2016 omkommer 13 mennesker i en helikopterstyrt ved Turøy utenfor Bergen.

* Luftfartstilsynet innfører umiddelbart flyforbud for helikoptertypene EC225LP og AS332L2

* Først over en måned senere, den 2 juni, velger EASA - Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå - å følge etter ved å innføre flyforbud i hele EU.

* Dette flyforbudet ble opphevet 7. oktober.

* Norge velger av sikkerhetsmessige årsaker å opprettholde flyforbudet, men blir nå presset av Eftas overvåkingsorgan ESA, til å følge EASA.

– Jeg synes ikke noe om at de skal begynne å fly igjen. Det har jo vært en del hendelser på engelsk sektor, det samme nå med den hendelsen vi hadde på norsk sektor. Personlig tror jeg ikke at jeg vil reise på jobb, hvis jeg vet at den kommer tilbake, sier Nina Grindheim-Hella, som jobber som mannskap på et helikopterdekk i Nordsjøen.

13 mennesker omkom i ulykken ved Turøy utenfor Bergen. Nå legger EASA press på Norge, som på sin side har valgt å opprettholde flyforbudet, fordi sikkerhetstiltakene som er kommet etter ulykken, ikke er tilstrekkelige.

– Det er ikke greit å bli tvunget til noe som du ikke føler er sikkert. Vi jobber i oljebransjen hvor det er mye fokus på sikkerhet. Dette høres merkelig ut, sier nordsjøarbeider Ole Westhrin.

– Skremmer det deg?

– Det er ikke en hyggelig følelse, sier nordsjøarbeider Westhrin til TV 2.

– Vi bor i Norge, vi må lov å ha våre egne bestemmelser på disse tingene. Det er null tillit til Super Puma. Nordsjøarbeiderne vil ikke ha den i Norge, fastslår Mehl i Industri Energi.

Eksperter i Norge støtter forbud

TV 2s avsløring om at ESA presser på for å få opphevet flyforbudet i Norge, blir ikke godt tatt i mot av norsk helikoptersikkerhetsekspertise.

– Samarbeidsforum stiller seg bak og støtter norske myndigheters håndtering av denne saken. Vi mener det er viktig at man får havarikommisjonens konklusjoner på plass og at Airbus også kan redegjøre for hva som ligger bak en beslutning om å fortsette å bruke disse helikopterne, sier Anders Røsok, leder for Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) til TV 2.

SF er sammensatt av representanter fra flygerforbund, Luftfartstilsynet, helikopterselskaper og ansatte organisasjoner. Forumet mener at man i dag ikke kjenner den bakenforliggende årsaken som kan forklare hvordan tretthetsbruddet oppsto, og hvordan det kunne utvikle seg uten muligheter for å oppdage dette på forhånd.

Også britiske myndigheter opprettholder flyforbudet for de omtalte helikoptertypene.

Her flyr rotoren på egen hånd etter helikopterstyrten