krekars anke avvist:

PST til TV 2: Mulla Krekar er pågrepet

Nå er det opp til Justisdepartementet å vedta utkastelsesvedtak.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mulla Krekar er pågrepet, det bekrefter PST overfor TV 2.

– Grunnen til at vi pågrep ham er å sikre en eventuell utlevering. Krekar vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til TV 2.

Det skjer etter at Høyesterett på onsdag avviste Krekars anke i utleveringssaken til Italia.

Najumuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, anket Borgarting lagmannsretts beslutning om at han kan utleveres til Italia, men Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken.

Utvalget mener at en ankesak ikke kan føre frem og at den derfor ikke skal behandles i Høyesterett.

Ankeutvalget er enstemmige i sin beslutning.

– Noen har lurt italienske myndigheter

Krekars forsvarer, Brynjar Meling, sier til TV 2 at han og hans klient er overrasket over beslutningen.

– Vi stiller oss undrende til at Høyesterett ikke vil høre bevisførselen vi hadde, som viser at tingretten og lagmannsretten har blitt ført bak lyset med tanke på bevisene, sier han.

Meling mener det er hentet inn nye beviser som gir grunnlag for ankesak.

– I etterkant av lagmannsrettens avgjørelse har vi satt oss inn i materialet vi selv har hentet inn fra Italia, som viser at noen har lurt italienske myndigheter om hva som har blitt sagt, sier han.

Klager til Justisdepartementet

29. juni fikk PST Oslo tingretts medhold i at Krekar og en 43 år gammel iraker bosatt i Norge kan utleveres til Italia.

Bakgrunner et italienske anklager om at mullaen og irakeren skal inngå i et internasjonalt terrornettverk kalt «Rawti Shax», ofte kjent som «Rawt».

Beslutningen ble opprettholdt i Borgarting lagmannsrett.

– Hva skjer med mulla Krekar nå?

– Vi klager selvsagt dette inn til departementet. Så skal det vel ikke mye fantasi til for å se for seg hva slags reell behandling han får der, sier Meling, og viser til Frps valgløfte om Krekar-retur.

Forsvareren jobber også med en klage til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

LES MER: Derfor vil Italia ha Krekar utlevert.

Ble pågrepet

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Ifølge italienske myndigheter har nettverket planlagt terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten, og Krekar ble utpekt som lederen av nettverket.

Den 43 år gamle irakeren, som er bosatt i Drammen, videreformidler beskjeder fra Krekar i fengslet, ifølge italiensk politi.

Anundsen: – Fornøyd

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen sier i en pressemelding fra departementet at han er fornøyd med at Høyesterett har fattet beslutning i saken.

– Jeg er fornøyd med at domstolenes behandling av saken er sluttført. Saken har tatt lang tid i rettsapparatet, og departementet skal nå så raskt som mulig avgjøre om utleveringsbegjæringen skal etterkommes eller ikke, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i Statsråd. Kongens vedtak er endelig.

– Vi er veldig opptatt av at dette skal behandles så raskt som mulig, sier Anundsen til TV 2, som ikke vil gi en konkret tidsfrist for når departementet fatter sitt vedtak om en utsendelse.