Psykologen forklarer:

Dette skjer med deg når du mister jobben – og slik kan du takle det

Mange som står uten arbeid utvikler lettere psykiske lidelser som angst og depresjoner, forteller spesialpsykolog Katrine Sand.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hver uke holdes kurs for arbeidsledige på Mulighetssentralen i Stavanger. Hit kommer personer for å lære om hva som er vanlig å oppleve når man mister jobben, og ikke minst hvordan man kan takle problemene som oppstår.

Tilbudet har blitt mer og mer populært siden det ble startet opp for et år siden.

– Grunnen til at man blir arbeidsledig forskjellig, og folk reagerer ulikt, men for de fleste er det et sjokk å miste jobben, sier spesialpsykolog i NAV Arbeidsrådgivning, Katrine Sand.

TV 2 har kartlagt 550 arbeidsledige mennesker i Norge. Vi har blant annet spurt om hvordan ledigheten har påvirket dem.

  • 7 av 10 oppgir at de har fått dårligere psykisk helse.
  • 65 prosent sover dårligere eller mye dårligere om nettene.
  • For nesten halvparten har ledigheten gått utover samlivet.
  • 85 oppgir at selvfølelsen har blitt dårligere eller mye dårligere.

Mange får angst eller depresjon

Katrine Sand sier at funnene i TV 2s undersøkelse gjenspeiler skjebnene hun møter.

– Det er ikke uvanlig å sove dårligere om natt når man er bekymret og stresset. Da blir man liggende og gruble. Det er en naturlig konsekvens av at egen situasjon er uavklart. Å gå uten arbeid påvirker også selvfølelsen, sier hun.

Sand forteller at personer som går ledige over lang tid har økt forekomst av lettere psykiske lidelser som angst og depresjon.

– Hva er arbeidsledige mest redde for?

– Å aldri komme tilbake i jobb og at økonomien skal falle i grus. Mange går gjennom store omveltninger i livet sitt. Noen må selge eiendeler, mens andre blir kanskje nødt til å flytte, sier hun.

Får destruktive tanker

Psykologen forteller at personer som nettopp har mistet jobben ofte mobiliserer kraftig i håp om å få ny jobb. De står opp hver dag, oppsøker arbeidsgivere og leverer søknader.

For mange er denne drivkraften det som skal til for å få ny jobb.

– Men hvis man får mange avslag, kommer ofte de destruktive tankene snikende. Det er ikke uvanlig å føle at man ikke er god nok og at man ikke strekker til.

– Hvis man ønsker seg der det er 165 søkere, og man ikke får den, så må man ikke tenke at det er en selv det er noe galt med, sier Sand.

MYE DÅRLIGERE: Slik opplever de arbeidsledige sin egen selvfølelse, søvn, samliv og psykisk helse. Foto: TV 2
MYE DÅRLIGERE: Slik opplever de arbeidsledige sin egen selvfølelse, søvn, samliv og psykisk helse. Foto: TV 2

Slik kan man takle det

Katrine Sand er opptatt av å fortelle arbeidsledige at reaksjoner som fortvilelse og bekymringer knyttet til fremtiden er helt normale.

Samtidig er det viktig å gi råd om hva man kan gjøre for å lette sin egen situasjon.

– For å ivareta seg selv og ikke gå i kjelleren, er det nyttig å erstatte noen av de funksjonene jobben har hatt. Ved siden av å være en inntektskilde, er jobben også en sosial arena. Det er viktig å opprette sosial kontakt med familie og venner, slik at man unngår å isolere seg, sier Sand.

– Sørg for å gjøre meningsfulle ting og ha en struktur i hverdagen, råder hun.

Klikk på sakene under for å se intervjuer med 70 av de 550 arbeidsledige TV 2 har snakket med, i vårt interaktive videokart: