Slik avslørte politiet de norske pedonettverkene

En anmeldelse om overgrep som kom inn til bergenspolitiet høsten 2015, satte i gang en av norgeshistoriens største avsløringer av pedofile nettverk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Så langt er 51 norske menn identifisert som overgripere i Norgeshistoriens største overgrepssak som er under opprulling i politidistrikt over hele landet.

Starten på «Operasjon Dark Room» var i fjor i september. Da dukket en 14 år gammel jente opp på politihuset i Bergen, og hun anmeldte en 22-åring for seksuelle overgrep. Han ble pågrepet, og politiet gjorde oppsiktsvekkende funn på mannens PC.

Etterforskningsleder Hilde Reikrås ble satt på saken, og da hun begynte å grave –alene, og delvis også på fritiden – dukket personer opp i kontaktnett som hadde vært aktører i tidligere overgrepssaker.

– En av kontaktene fant jeg i en aktiv sak som var sendt fra Kripos til daværende Hordaland politidistrikt. Ved nærmere undersøkelser fant jeg at personen hadde en sedelighetssak fra tidligere, men at den var henlagt på bevisets stilling, forteller Reikrås.

Hun fortsatte å grave, og andre kontakter dukket opp i et stort sedelighetsprosjekt som Trøndelag politidistrikt hadde i 2015.

– Jeg så konturene av flere nettverk av personer med interesse for overgrep mot barn, både i Vest politidistrikt, og i andre deler av landet. Jeg fikk en klar oppfatning av at likesinnede traff hverandre på det såkalte «mørke nettet», og der har de over lang tid fått pleie kontakten med hverandre og dyrket sin felles interesse for barn, i fred, sier Hilde Reikrås.

Slik har FBI hjulpet norsk politi med å avsløre pedonettverk

Men nå er arbeidsroen over.

Ved hjelp av en rekke nye metoder, har politiet klart å infiltrere og avsløre flere store nettverk av norske pedofile.

– Det dreier seg ikke om en stor sak, men et sakskompleks med flere svært alvorlige saker som vi har arbeidet med over tid. Det handler om grove seksuelle overgrep mot barn, sier Gunnar Fløysand som er leder for retts- og påtaleenheten i Vest politidistrikt.

Mye informasjon
I alt jobber nå 25 politifolk med tverrfaglig kompetanse med «Operasjon Dark Room».

Da Hilde Reikrås hadde arbeidet seg innover i overgrepsmaterialet, skjønte hun at informasjonen var så overveldende omfattende at hun trengte hjelp.

Den første hun knyttet til seg var en analytiker for å systematisere informasjonen.

– Vi så at vi sto overfor et omfattende sakskompleks, sier Reikrås søndag.

På nyåret ble det satt ned en større gruppe med etterforskere fra Vest politidistrikt, og prosjektet fikk navnet «Operasjon Dark Room».

Siktet 51
I alt er det funnet 5500 ulike brukernavn. Så langt har politiet siktet 51 norske menn i saken. Ingen kvinner er blant de siktede.

Flere av brukernavnene tilhører samme person, men politiet medgir at de har en stor oppgave foran seg i å identifisere flere overgripere.

– Vi kommer til å fortsette etterforskningen. «Operasjon Dark Room» er ikke avsluttet, understreker Reikrås.

Politiet har aktivt søkt i de databeslagene de har gjort, istedenfor å vente på anmeldelser.

Ifølge etterforskningslederen har de dermed klart å grave seg fram til nye gjerningspersoner, og identifisere fornærmede som selv ikke er i stand til å fortelle om overgrepene.

Pedofilisaken:

Bergenspolitiet holdt søndag ettermiddag en pressekonferanse for å informere om avsløringen av flere omfattende pedonettverk.

  • På nyåret ble det satt ned en større gruppe med etterforskere fra Vest politidistrikt, og prosjektet fikk navnet «Operasjon Dark Room».

  • I alt er det funnet 5500 ulike brukernavn. 51 norske menn er så langt siktet i en rekke overgrepssaker.

  • 20 av mennene er hjemmehørende i Vest politidistrikt, mens resten er bosatt i resten av landet. 16 av disse sitter nå i varetekt.

  • De aller fleste av de fornærmede barna som politiet har klart å identifisere, er norske. Flere foreldre har blitt fratatt foreldreretten som følge av politiets avsløringer.

  • I en av sakene hadde den siktede mennene en gravid kjæreste, og avtalte at det ufødte barnet skulle utsettes for overgrep når det ble født, ifølge politiet.

– Vi har kunnet avdekke og stanse pågående overgrep. Og det gjelder også før de fornærmede selv har vært i stand til å fortelle til andre hva de har vært utsatt for, forteller Janne Helme.
Etterforskningen har hatt tre prioriteringer:

1) Den viktigste har vært å stanse pågående overgrep mot barn.

2) Politiet har prioritert å identifisere de fornærmede i sakene, både i inn og utland.

3) De har også prioritert å få kartlagt og identifisert overgripere i hele landet, og å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for alle politidistrikt.

– Vest politidistrikt har i løpet av etterforskningen stanset pågående overgrep, identifisert flere fornærmede, og identifisert og registrert flere overgripere, sier påtaleleder Janne Ringset Helme.

En rekke ressurser har bidratt til arbeidet, både fra Vest politidistrikt, fra en rekke andre politidistrikt, og fra Kripos. Spesialetterforskere fra datakrim er tilknyttet og analytikere og etterforsker med spesialkompetanse på avhør av barn.

– Den tverrfaglige kompetansen har sittet samlet, og jobbet tett i etterforskningen. Denne måten å jobbe på har vært svært viktig. Vi har fortløpende utvekslet informasjon fra ulike kompetanseområder. Resultatet er at vi nå har solide fagmiljø på denne type saker i Vest politidistrikt, poengterer Reikrås.

– Dette er et omfattende sakskompleks med en rekke overgrep mot barn. Like over nyttår ble det satt ned en etterforskningsgruppe med Hilde og Jane som påtaleansvarlig. De har gjort en imponerende jobb i etterforskningen, og en banebrytende jobb, sier Fløystad.

Omfattende kritikk av Bergenspolitiet
Politiet i Bergen har fått massiv kritikk etter at VG avslørte at de har nedprioritert etterforskning rettet mot organisert narkotikakriminalitet, som følge av ressursmangel.

Til Dagbladet sa politidirektør Odd Reidar Humlegård fredag at politiet i Bergen har jobbet med en omfattende sak som vil sette politidistriktets prioriteringer i et nytt lys.

– Det er gjort en fantastisk innsats i saken av politidistriktet. Saken er veldig ressurskrevende og den har vært jobbet med i flere måneder, sa Humlegård til Dagbladet.

Han forsvarte deler av den harde prioriteringen politiet i byen har gjort, og opplyste at han selv har vært i Bergen to ganger for å få informasjon om pedo-opprullingen.