TRANDUM: På utlendingsinternatet er det til sammen er det 220 sengeplasser. Det er også en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix
TRANDUM: På utlendingsinternatet er det til sammen er det 220 sengeplasser. Det er også en egen sikkerhetsavdeling. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Norsk asyl-lege: «Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang»

Legen som vurderer om ulovlige innvandrere er friske nok til å sendes ut av landet, har i en årrekke ytret seg på innvandringsfiendtlige nettsider, avslører Ny Tid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På utlendingsinternatet på Trandum, som er underlagt Politiets utlendingsenhet (UP), oppholder det seg mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge og som skal tvangsreturneres.

Før de kan sendes ut av landet, gjennomgår alle en helsesjekk.

Magasinet Ny Tid publiserte torsdag en artikkel hvor de navngir Trandum-lege Gunnar Fæhn, og viser til at han siden 2004 har vært aktiv på ulike innvandringsfiendtlige nettsider.

Ifølge Ny Tid skrev legen dette i en diskusjon på nettstedet Document.no for to år siden:

«Tror ikke de mange nordmenn som kjempet og led under krigen gjorde det for at Muhammad og Ahmed skulle kunne gå trygt til NAV for å hente sine ulike stønader.»

Til TV 2 sier Fæhn at han angrer på på kommentaren.

– Det var dumt skrevet av meg. Jeg står ikke inne for det i dag, sier han.

Under en artikkel om den økte oppslutningen hos den islamfiendtlige organisasjonen Pegida, skriver legen:

«Ulempen er at det er vinneren som skriver historiebøkene. Holder vi fram som nå, så risikerer vi at historiebøkene seinere kan berette om de heltemodige demonstrantene som stred den gode strid for økt innvandring. Timeglasset er i ferd med å renne ut.»

– Dette er nok ikke noe jeg ville skrevet i dag, sier Fæhn til TV 2.

På det samme nettstedet, under en artikkel om at Danmark stoppet togtrafikken fra Tyskland, kommenterer han:

«Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen er i gang!»

– Det er jo svært urealistisk, så det var jo ment som humor, sier legen.

Problematisk

Leder i Legeforeningens etikkråd, Svein Aarseth, mener ytringene er problematisk.

– Når det er legens oppgave å avgjøre om menneskene på Trandum er friske nok til å tvangsreturneres, såkalt «fit for flight», så har han to roller. Det i deg selv syntes vi er problematisk. Man kan jo aldri vite hva slags holdninger helsepersonell har, men man må kunne forvente at de er forsiktig med å ytre seg om ting kan tolkes som at de syntes det er forskjell på folk, eller som kan bli førende for hvordan de utfører legetjenestene sine – slik det gjør i denne saken, sier Aaeseth til TV 2 og legger til:

– Jeg syntes ledelsen på Trandum bør snakke med legen om dette, hvis de ikke allerede har gjort det.

Avdelingsleder på Trandum Kristine Vee Lægreid opplyser til Ny Tid at Politiets utlendingsenhet er i dialog med Politidirektoratet for å vurdere om helsetjenestene kan overlates til kommunehelsetjenesten.

– Slag under beltet

Gunnar Fæhn mener at det ikke er i konflikt med legerollen på Trandum, at han ytrer seg i debatter om innvandring.

– Jeg jobber der som lege, ikke som saksbehandler. Hvis noen vil kritisere meg for mitt medisinske arbeid, så er det helt i orden, men jeg mener det ikke er riktig å trekke en parallell mellom det jeg har skrevet på nettet og den jobben jeg gjør som lege. Jeg jobber også med to irakiske kolleger, og det jo ikke noe problem.

– Kjenner du deg igjen i beskrivelsen «fremmedfiendtlig»?

– Nei, det er et slag under beltet.

– Tror du jobben din på Trandum har påvirket deg til å være engasjert i innvandringsdebatten?

– Nei, jeg ville nok engasjert meg i den debatten uansett hvilken jobb jeg hadde hatt. Selv om det ikke er alt jeg har skrevet som jeg ville skrevet på nytt i dag, så er jeg skuffet over at det vris og vendes på. Da presses man jo ut av å delta i innvandringsdebatten – en debatt som er viktig å ha.

Skuffet over Ny Tid

Fæhn forteller også at han er skuffet over Ny Tid, fordi han mener han ikke ble konfrontert med sakens kjerne. Han mener journalisten i magasinet ikke opplyste om hva slags og hvilke ytringer de hadde funnet og planla å publisere.

Journalisten i Ny Tid, Carima Tirillsdottir Heinesen, sier til TV 2 at de var tydelige med legen om hva som var premisset for saken.

– Da jeg snakket med ham gjorde jeg ham klar over kommentarene og spurte ham gjentatte ganger om det var noe han kunne stå inne for, hvorpå han svarte ja. Han fikk konkrete eksempler på hva vi kom til å publisere, sier Tirillsdottir Heinesen.