KRITISK: Dagfinn Olsen, statslos og vararepresentant for FrP på Stortinget, mener at russiske sivile sjøkapteiner må forhindres å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten.
KRITISK: Dagfinn Olsen, statslos og vararepresentant for FrP på Stortinget, mener at russiske sivile sjøkapteiner må forhindres å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten. Foto: NTB scanpix / TV 2

kritiserer omstridt los-ordning:

– Nasjonens sikkerhet og kysten legges åpen

Nå skal samferdselsministeren vurdere om ordningen må endres.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag fortalte TV 2 at russiske myndigheter siden 2015 har beordret sivile sjøkapteiner til å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten.

Ved å ta såkalte farledsbevis kan kapteinene være loser eller kjentmenn på russiske militærfartøyer under en konflikt eller krigssituasjon.

Samtidig som forholdet mellom Norge og Russland har blitt stadig mer anstrengt, har en rekke russiske statsborgere fått innvilget såkalte farledsbevis av Kystverket. Både PST og Forsvarets sikkerhetsavdeling er kjent med problematikken.

Tall TV 2 har hentet inn, viser at Kystverket frem til juli måned hadde registrert 118 russere med farledsbevis. De russiske sjøkapteinene med norske farledsbevis jobber på norske fartøy, fordi de blir ansett som billig arbeidskraft.

– På mine elleve år som los er det nesten unntaksvis at jeg ikke treffer en russisk kaptein eller russisk besetning på båtene. Det er et økende krav fra rederiene om å redusere kostnadene, og da bruker man billigere arbeidskraft.

– Samtidig må man stille seg spørsmålet om dette er en kostnad man er villig til å betale; at man skal legge kysten og nasjonens sikkerhet åpen. Frem til 1989 var det Forsvaret som definerte hvor det skulle være los om bord. I dag er det Kystverket og Samferdselsdepartementet, sier Dagfinn Olsen, som er statslos og vararepresentant for Nordland FrP på Stortinget.

– Russiske kapteiner kan godkjenne

Olsen er kritisk til den nåværende ordningen, som går ut på at kapteiner som allerede er godkjent, selv kan utføre egne farledsbevisprøver. Blir en kaptein først godkjent som sensor (assessor), kan vedkommende gjennomføre prøvene for navigatører, ifølge Kystverket.

 Se debatten om den omstridte ordningen

– Dette kommer til å eskalere fremover. For med den nye farledsbevisordningen legges det opp til at en russisk kaptein kan godkjenne at en styrmann om bord er kvalifisert for å få et farledsbevis, og tilskrive Kystverket for å få et farledsbevis. Så det vil bli vesentlig flere hvis man ikke gjør noe, sier Olsen til TV 2.

Han mener at problemet kan minimeres, ettersom det er et språkkrav som ligger til grunn for at man kan få et farledsbevis.

– Våre naboland har som krav at du faktisk kan språket som prates i det landet, mens vi i Norge har engelsk, sier Olsen.

– Må gjøre ny vurdering

Redaktør Kjetil Stormark i aldrimer.no påpeker at Russland allerede er den nasjonaliteten som er sterkest representert av de som har farledsbevis i Norge.

– Jeg tror at tiden er kommet for å gjøre en ny vurdering på dette, men det er ingen enkel sak å vurdere. Hvis man da forbyr russiske statsborgere å ha farledsbevis, vil det kunne føre til en ganske hard bilateral diplomatisk reaksjon tilbake fra Russland. Rent forebyggende sikkerhetsmessig tror jeg kanskje det likevel er nødvendig å gå inn i dette og vurdere om personer fra Russland skal få lov å fortsette å ha denne ordningen, sier Stormark til TV 2.

Farledsbevis:

  • Fartøy over en viss størrelse er lospliktige når de seiler innenfor Norges grunnlinje (fastlandet og Svalbard).
  • En navigatør med gyldig farledsbevis kan ofte ivareta denne losplikten uten å bruke los.
  • Med et farledsbevis kan man seile uten los i de lospliktige farledene eller områdene som er angitt i farledsbeviset med de fartøyene som er inkludert i beviset.

Kilde: Kystverket

– Nasjonen er ikke tjent på noe vis med dette, sier Dagfinn Olsen, som onsdag ettermiddag oppfordret regjeringen til å ta grep.

Solvik-Olsen: – Skal gjennomgå saken

TV 2 har bedt Samferdselsdepartementet om en kommentar til saken, og statsråd Ketil Solvik-Olsen sier at departementet vil se på om ordningen må endres.

– Det føres oversikt over personer som har fått utstedt farledsbevis, og relevante sikkerhetsmyndigheter har tilgang til disse. Samferdselsdepartementet vil ta kontakt med Kystverket, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet for å gjennomgå saken og se om det fremkommer ny informasjon som tilsier at vi bør foreta en ny vurdering, sier Solvik-Olsen til TV 2.

Ifølge statsråden har Samferdselsdepartementet vært kjent med situasjonen som TV 2 har beskrevet, og har god dialog med Kystverket om losordningen. Han legger til at det overordnede formålet med losordningen er å ivareta sjøsikkerheten og forhindre at det skjer skipsulykker langs norskekysten.

 Russiske bombefly ble oppdaget av norske F-16-fly