– Trump har påpekt hvor viktig det er at europeerne begynner å investere mer i forsvar. Der er jeg helt enig med ham. Dette har vært amerikanske lederes budskap i mange år, og det som er positivt, er at vi nå ser at europeerne øker investeringene og bidrar til en mer rettferdig byrdedeling, sier Stoltenberg.

– Helt siden jeg ble generalsekretær i NATO, har budskapet mitt vært at Europa må gjøre mer. Europa må investere mer i forsvar, og det er det som nå er i ferd med å skje, sier han.

Trump har tidligere kommet med flere uttalelser som har sådd tvil om hans vilje til å komme europeiske allierte til unnsetning hvis de ikke øker forsvarsbudsjettene. Men utspillene hans om NATO har vært motsetningsfylte.

Stoltenberg velger å se positivt på saken.

– Trump sa i valgkampen at han er en stor «fan» av NATO. Jeg er sikker på at han vil bli en president som lever opp til alle USAs forpliktelser i alliansen. Et sterkt NATO er viktig for Europa, men det er også viktig for USA, sier han.

(NTB)