Bergen  20160501.
Politihuset i Bergen.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Bergen 20160501. Politihuset i Bergen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

Politifolk blir pålagt å ikke gripe inn mot personer som mistenkes for alvorlig narkotikakriminalitet fordi det tar for lang tid å etterforske, melder VG.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En 52 sider lang varsler-rapport viser at politiet i Bergen unnlater å etterforske narkotikasaker, skriver VG.

Avisen skriver at en av nestorene ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) har levert en varsler-rapport som viser til stående ordrer om at politiet ikke skal gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

– Mannskaper blir pålagt ikke å gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser, og å avdekke disse personenes narkotikalangere, heter det i rapporten.

– Tjenesteunnlatelse

I 2015 initierte ESA kun tre narkotikasaker. I 2016 har de ikke hatt noen. Unnlatelsen betegnes som mulige brudd på straffeprosess- og politiloven.

– Det er ikke snakk om prioriteringer. Dette er snakk om tjenesteunnlatelser. Grunnen til at tjenestemenn er redd for å ta tak i kriminalitet, er at man frykter å få kjeft eller irettesettelse, skriver politimannen som står bak rapporten. Han har 13 kollegaer i ryggen og har videresendte uttalelser fra disse i et brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) i juli.

Visepolitimester Olav Valland sier det er snakk om en bevisst prioritering.

– Det som er tilfelle, er at vi i de siste par årene nok har hatt mindre kapasitet til disse spesielle narkotikanettverkene enn vi hadde tidligere.

Et spørsmål om ressurser

Til TV 2 sier Valland at det dreier seg om prioritering, styring og ledelse. Han understreker at det er ledelsen som har tatt valget om å ikke prioritere narkotikasakene som VG refererer til.

– Ledelsen styrer ut ifra et begrenset ressursbilde og en rekke sakskompleks og områder som har høy prioritet.

– Så dette dreier seg rett og slett om et ressursspørsmål?

– Hvis vi hadde hatt rikelig med ressurser så kunne vi prioritert annerledes, men det har vi ikke. Det krever spesiell etterforskningskapasitet å håndtere de aktuelle narkotikasakene, og dette er ressurser vi har valgt å bruke på andre kriminelle nettverk i en periode.

– Hvilke nettverk og områder er dette?

– Det dreier seg om arbeidskriminalitet, dopingsaker med internasjonale forgreininger og omfattende overgrepssaker mot barn – også disse med internasjonale forgreininger.

Visepolitimesteren vil ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Har mottatt varsel

Politidirektør Odd Reidar Humlegård skriver i en pressmelding at Politidirektoratet har mottatt varsel fra Vest politidistrikt, og at saken er fulgt opp i henhold til gjeldende instrukser. Humlegård har selv vært i Bergen.

– Vi tar dette på alvor, og har nylig oversendt et brev med åtte oppfølgingspunkter omforent med politimesteren, skriver Humlegård i pressemeldingen.

De skriver videre at alvorlig narkotikakriminalitet er et prioritert område, men at distriktet har vært i en krevende situasjon med knappe ressurser.

– De har hatt store restanser i straffesaksbehandlingen, som i det siste er gitt prioritet. Restansene går nå nedover. Distriktet har også flyttet ressurser til saker som handler om seksuelle overgrep mot barn, et annet svært høyt prioritert område. Dette har også gitt positive resultater, sier Humlegård.

(NTB/ TV 2)